Anasayfa KitapKitap-Tanıtım Türkiye’nin Kalkınma Reformu: Faizsiz Finans Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler

Türkiye’nin Kalkınma Reformu: Faizsiz Finans Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler

by

Türkiye’nin Kalkınma Reformu: Faizsiz Finans Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler, Faruk Taşçı, Mehmet Saraç, Davut Pehlivanlı, Evren Yaşar, Hasan Vergil, Ömer Karaoğlu yazarları olup, Muhammed Erkam Kocakaya editörlüğünde Eylül 2021’de yayımlanmıştır.

Eser, İktisat Yayınları’nın “İktisat Politikası” dizisi kapsamında yayımlandı.

Eser Hakkında

10’uncu Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu’nun hemen akabinde bilimsel ve sosyal etkinin değerlendirildiği bilim kurulu toplantılarında yapılan istişareler neticesinde “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” isimli projenin hayata geçirilmesi İKDER yönetim kurulunca kararlaştırılmıştır. “İktisat tarihi”, “iktisadi büyüme ve kalkınma”, “finansal piyasalar” ve “sosyal politika” olmak üzere 4 temel alanda uzman ve akademisyenlerden oluşturulan proje ekibi ile 12 ay süreli bir çalışma planı hazırlanarak 2019 yılı Nisan ayında proje çalışmalarına resmi olarak başlanmıştır.

Proje sürecinden hazırlanan metinler hakemli izleme süreçlerinde bilimsel ve uygulanabilirlik yönleri ile değerlendirilmiş, bununla birlikte 2 Kasım 2019 tarihinde proje konularına vakıf uzman ve akademisyenlerin geniş katılımı ile düzenlenen çalıştayda projenin ilk çıktıları uygulanabilirlik yönünden tartışılmıştır. 7-8 Aralık 2019 tarihinde İKDER tarafından gerçekleştirilen 11’inci Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumunda geniş bir katılımcı kitlesi ile yapılan müzakerelerle güçlendirilmiştir. Proje ekibinde yer alan hocalarımızın gayretleri ve azimleri ile hakem izlemeleri, araştırma süreci, koordinasyon toplantıları, ulusal çalıştay ve uluslararası sempozyum sonrasında 2020 yılı Haziran ayında proje başarı ile tamamlanmıştır. Bu anlamda elinizdeki bu eser 12 ay süreli “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” isimli projenin geliştirilmiş bir versiyonudur.

Türkiye’nin iktisadi, finansal ve sosyal refahının tartışıldığı tüm platformlarda eksik kalan ve tüm yönleri ile ele alınmayan temel bir gerçek faizsizlik ilkesidir. Bu kapsamda elinizdeki eser faizsizlik ilkesini merkeze alan bir perspektifle, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve güçlü-zayıf yönlerini tespit ederek sürdürülebilir, adil ve paylaşımcı niteliklere haiz bir refah ekonomisi için teorik zemini kuvvetli uygulanabilir öneriler getirmektedir.

Türkiye’nin halis ve üretken bilim insanlarının yetişmesine vesile olan, İKDER manevi kurucusu ve İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü hocalarından sayın Prof. Dr. Sabahattin Zaim ve 11 Haziran 2020 tarihinde vefat eden sayın Prof. Dr. Sabri Orman hocama rahmetle ve hürmetle.

Faruk Taşçı Kimdir?

1982 yılında Rize-Pazar’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde (2005), yüksek lisansını (2007) ve doktorasını (2011) İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde bitirdi. Aynı bölümde Aralık 2006–Mayıs 2012 arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015’ten bu yana doçent olan Taşçı’nın Sosyal Politikalarda Can Simidi: Sosyal Yardım (Nobel Yayınları, 2010), Sosyal Politika Ahlâkı (2. bs., Kaknüs Yayınları, 2017), Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm: Zihniyet, Aktörler ve Uygulamalar (SETA Yayınları, 2017), Sosyal Politikada Dezavantajlı Gruplar: Tarih, Yaklaşım ve Uygulama (Kaknüs Yayınları, 2018), Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği (Ortak Yayın, Esenler Belediyesi, 2020) ve Sosyal Refah: Bütüncül Bir Perspektif (İktisat Yayınları, 2020) adlı telif kitapları yanında Türkiye’de Sosyal Politika Aktörleri: Zemin ve Uygulama (Nobel Yayınları, 2017), Sabahaddin Zaim ile İktisat, Toplum ve Siyaset (İktisat Yayınları, 2019) ve İnsan, Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları (İktisat Yayınları, 2020) adlı editör kitapları ile Devletin Ekonomideki Rolü: İslamî Bir Bakış Açısı (M.N. Sıddıkî, İktisat Yayınları, 2018) adlı çeviri kitabı bulunmaktadır. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi’nin de editörlüğünü (2018-2019) yürütmüş olan Taşçı’nın sosyal politika alanında birçok ürünü bulunmaktadır ve İslam’da ekonomi ve şehir gibi konular ile de ilgilenmektedir.

Mehmet Saraç Kimdir?

Saraç 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında aynı Fakültede Muhasebe ve Mali Denetim konusunda yüksek lisans yaptı ve eğitimine devam etmek için Amerika’ya gitti. Amerika’da muhasebe ve vergi konusunda yüksek lisans yaptı ve Washington DC yerel yönetimi için Finansal Düzenleme Projesi’nde çalıştı. 1998 yılında Türkiye’ye döndü ve Boğaziçi Üniversitesi’nde finans doktorasına başladı. 2012 yılında finans doçenti olan Saraç, Sakarya Üniversitesi’nde İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü’nün açılmasında ve bu alanda Türkiye’nin ilk disiplinler arası yüksek lisans programının açılmasında rol aldı ve bu bölüme bir yıl süreyle başkanlık yaptı. 2014 yılında bu kez İstanbul Üniversitesi’nde İslam Ekonomisi ve Finansı programlarının kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı oldu. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İslamî Finans Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne müdür olarak atandı. Mehmet Saraç hâlihazırda işletme finansı, İslamî finans, finansal piyasalar ve kurumlar alanında dersler vermektedir. Saraç’ın bu alanda yayınlanmış makale, bildiri, telif ve çeviri çalışmaları mevcuttur.

Davut Pehlivanlı Kimdir?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden 2001 yılında mezun olan Davut Pehlivanlı, 2008 yılında “Kurumsal Risk Yönetimi Temelli İç Denetim ve Türkiye Uygulamaları” tezi ile doktor unvanını aldı. Modern İç Denetim, Hile Denetimi Metodoloji ve Raporlama, Yönetişim Risk ve Uyum, Alacak Riski ve Yönetimi isimli kitapları bulunan Pehlivanlı’nın iç denetim, hile denetimi ve risk yönetimi alanında yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Pehlivanlı’nın aynı zamanda Risk Yönetimi ve Hile (Batak Riski) alanında 2 adet patent başvurusu bulunmaktadır. Sosyal Sorumluluk gereğince Sivil Toplum Kuruluşlarına destek veren Pehlivanlı, STK’ların Kurumsallaşmasına yönelik akademik ve uygulama projelerinin içinde yer almaktadır. Pehlivanlı, 2020 yılında profesör unvanını kazanmıştır. Çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde devam ettirmekte olan Pehlivanlı, İstanbul Üniversitesi bünyesinde Risk ve Denetim Araştırma Merkezi’nin kurucusu ve direktörüdür.

Hasan Vergil Kimdir?

Hasan Vergil lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini American University (Washington DC, ABD)’ de tamamladı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Hasan Vergil’in akademik çalışmaları ekonomik büyüme ve kalkınma konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Çalıştığı üniversitelerde genellikle bu konular
üzerine dersler veren Hasan Vergil’in yayımlanmış pek çok makalesi ve kitap çalışması bulunmaktadır. Vergil, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ömer Karaoğlu Kimdir?

1967 İstanbul doğumlu Karaoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu (1991). Aynı üniversitede Türk İktisat Tarihi alanında yüksek lisans (1994) ve İktisat bölümünde doktorasını (1998) tamamladı. Türk-Osmanlı iktisat düşüncesine dair çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri, “Osmanlı İktisat Tasavvuru ve Modernleşme”, “Servetin Denetimine Yönelik Bir Uygulama Müsadere” adlı kitapları ve Osmanlı-Türk İktisat düşüncesi alanına ilişkin açıklamalı-sadeleştirme çalışmaları yayımlandı. Sakarya Üniversitesinde araştırma görevlisi (1993-2000) ve öğretim üyesi (2013-2016) olarak çalışmış olan yazar, halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesidir. İktisat Tarihi, Türk İktisat Tarihi ve İktisadi Düşünce Tarihi alanlarında dersler veren yazar, daha önce İslam Ekonomisi ve Finansı uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü (SAÜ) yürütmüş, halen aynı programın Anabilim Dalı başkanlığı görevini (İÜ) yürütmektedir.

Evren Yaşar Kimdir?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden 2001 yılında mezun olan Evren Yaşar, 2010 yılında “Altın Bankacılığı” projesi ile İstanbul Üniversitesi Bankacılık Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Doktorasına Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde İşletme alanında devam etmektedir. Altının finansal sitemdeki yeri, katılım bankacılığı ve finans alanlarında yayımlanmış makale ve çalışmaları bulunmaktadır. Yaşar, profesyonel iş hayatına bir katılım bankasının ürün geliştirme departmanında başlamış ve fon toplama, ödeme hizmetleri, işletme bankacılığı ve altın bankacılığı gibin alanlarda birçok ürün ve hizmetin hayata geçirilmesinde ürün ve proje yöneticisi olarak görev almıştır. Sonrasında ise özel sektörde, yastık altındaki altının finansal sisteme kazandırılmasına yönelik faaliyetlerde yönetici olarak görev almış ve bu esnada birçok bankaya bu konuda eğitimler vermiştir. Yaşar, iş hayatının yanı sıra, proje bazlı olarak sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye devam etmektedir.

Muhammed Erkam Kocakaya Kimdir?

1990 yılı Üsküdar doğumlu Muhammed Erkam Kocakaya, lisans eğitimini çift anadal programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü” ve “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” mezunu olarak derece ile tamamladı (2013). İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde “Avrupa Birliği
Katlım Müzakereleri Sürecinde Türkiye’nin İstihdam Stratejisi” başlıklı tezi ile yüksek lisans programından mezun oldu. (2015). Aynı yıl başladığı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri doktora programı kapsamında hazırladığı “İslam Ülkelerinde Emek Piyasası Yönetişimi: Türkiye, Malezya ve Endonezya Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı doktora tezini Temmuz 2021 tarihinde savundu. 2014 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun