Anasayfa Etkinlik Küresel ve Yerel Tecrübeler Işığında Zekât Konuşmaları Webinar Serisi Başlıyor!

Küresel ve Yerel Tecrübeler Işığında Zekât Konuşmaları Webinar Serisi Başlıyor!

by

İbn Haldun Üniversitesi (İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile Türk Kızılay (Kızılay Akademi) iş birliğiyle Küresel ve Yerel Tecrübeler Işığında Zekat Konuşmaları Webinar Serisi başlıyor!

İbn Haldun Üniversitesi ile Türk Kızılay’ın ortak girişimiyle, sosyal etkiyi dikkate alan faaliyetlerle bilinip tanınan insani yardım kuruluşlarının amaç ve hedefleriyle müşterek bir mahiyette yapılandırılmış bir model geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere İbn Haldun Üniversitesi ile Türk Kızılay tarafından sosyal refah kurumlarının geliştirilmesinde en önemli araç olan zekât ve zekâta dair tüm konuların derinlemesine tartışılacağı Ocak Şubat 2022 boyunca bir dizi webinar gerçekleştirilmesi ilk adım mahiyetinde planlanmaktadır.

İbn Haldun Üniversitesi ile Türk Kızılay ortaklığıyla organize edilecek webinar serisini müteakiben İstanbul’da “Türkiye’ye özgü zekât toplama, zekât gelirlerini nemalandırma ve dağıtma modeli” geliştirilmesi konularının/ başlıklarının merkeze alınacağı geniş katılımlı uluslararası bir arama konferansı düzenlenmesi suretiyle ikinci adım atılacaktır.

Günümüzde genel olarak devletler ve bu devletlerin katkılarıyla faaliyet gösteren STK’lar ile uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla sürdürülmekte olan insani yardımların sürdürülebilir bir şekilde finansmanı için özel sektörün katkısı ve alternatif finans kaynaklarının oluşturulabilmesinin önemi son dönemde artan bir şekilde tartışılmaktadır. Özellikle 2015 yılında Addis Ababa’da yapılan Üçüncü Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansında belirlenen “Eylem Gündemi” içerisinde inanç-temelli finans kaynaklarının da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kullanımının sağlanması yönünde adımların atılabileceği gündeme gelmiştir.

Yüz yıllar boyunca risklerin ve imkânların paylaşılması ilkesine dayalı olarak gelişen ve melekeye dönüşmüş dayanışma ve yardımlaşma ahlakından yola çıkarak hâkim olduğu topraklarda birçok insani yardım kuruluşunun vücut bulmasını sağlamış olan İslam dini, bünyesinde barındırdığı gerek ticari gerekse sosyal amaçlı birçok finansman yöntemiyle -özellikle kriz bölgelerindeki insani sorunların ve ekonomik geri kalmışlığın giderilmesinde- başat bir rol üstlenebilme potansiyeli taşımaktadır.

İslam hukuku dairesinde üretilmiş mudârebe, müşâreke ve icar gibi varlığa ve risk paylaşımına dayalı ticari yöntemler ile başta zekât olmak üzere vakıf, sadaka, karz-ı hasen gibi sosyal amaçlı İslami finansman yöntemleri gerek acil insani yardımlara ihtiyaç duyulan durumlarda gerekse daha uzun vadeli kalkınma sorunlarıyla mücadelede önemli alternatif araçlar olarak dünyanın gündeminde yer almaktadır. Mezkûr çerçevede İslami sosyal finans sektörünün üzerinde yükseldiği önemli zeminlerden biri olan zekâtın kurumsal bir yapıya kavuşturulması, zekât kapasitesinin geliştirilerek hem ekonomik hem de sosyal güvenlik mekanizmalarının iyileştirilmesi, bütünleşik sosyal yardım sisteminin bir parçası olarak zekâta dayalı yeni fon ve finansman araçları oluşturulması insani yardım sektöründe yer alan kuruluşlar için önemli bir gündem başlığıdır.

Zekât Konuşmaları nedir?
Zekâtın kurumsal bir yapıya kavuşturulması, zekât kapasitesinin geliştirilerek hem ekonomik hem de sosyal güvenlik mekanizmalarının iyileştirilmesi, bütünleşik sosyal yardım sisteminin bir parçası olarak zekâta dayalı yeni fon ve finansman araçları oluşturulması amacıyla dünyanın farklı bölgelerindeki zekât tecrübelerini derinlemesine incelemek amacıyla İbn Haldun Üniversitesi (İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile Türk Kızılay (Kızılay Akademi) iş birliğinde geliştirilen bir öğrenme, istişare ve araştırma platformudur.

Zekât Konuşmalarının konuşmacıları kimler olacaktır?
Kendi ülkesinde veya uluslararası arenada zekâtın bir müessese olarak yapılandırılması veya yürütülmesinde görev almış ve bu sistemi dinleyicilere sunacak kişilerdir.

Zekât Konuşmalarının dinleyicileri kimler olacaktır?
Zekât mükellefleri başta olmak üzere zekât konusuyla ilgilenen ilim ehli, araştırmacı, sivil toplum uzmanı ve konuya ilgi duyan herkes Zekât Konuşmalarına kulak verebilir.

Zekât Konuşmalarında odaklanılacak temel boyutlar nelerdir?
Zekât toplama ve dağıtma konusunda farklı ülke tecrübeleri
Zekât ve toplumsal dayanışma
Zekâtın sosyal finans işlevi
Zekâtın sosyal ve ekonomik etkileri
Zekâta dayalı yeni fon ve finansman araçları
Zekât ve insani yardım
Zekât konulu ilmî araştırma kurumları
Zekât konulu ilmî araştırmalarda yeni başlıklar ve odaklar

OCAK 2022 KONUŞMACILARI

HOUSSAM CHAIN
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Özel Sektör Ortaklıkları Başkanı
24 Ocak 2022, Pazartesi Saat: 14:00-16:00

SOHAIL HANIF
İcra Kurulu Başkanı
Birleşik Krallık Zekât Vakfı
27 Ocak 2022, Perşembe Saat: 14:00-16:00

Webinar serisini güncel olarak takip etme isteğinizi zakattalks@kizilay.org.tr adresine e-postayla bildirebilirsiniz.

Zekât Konuşmaları Kayıt Formu

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun