Anasayfa Rapor İKAM & İSEFAM İslami Sosyal Finans Raporu 5 Yayımlandı!

İKAM & İSEFAM İslami Sosyal Finans Raporu 5 Yayımlandı!

by

İslami Sosyal Finans Raporlarının 5.’si olan Sosyal ve Ekonomik Etkileri Bağlamında Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliğiraporu yayımlandı.  Rapor Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi Nazan Lila tarafından kaleme alındı. Nazan Lila, lisans eğitimini 2016 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır. Aynı yıl Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Burada yaklaşık bir yıl görev yaptıktan sonra 2017 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (İSEFAM) geçiş yapmıştır. Marmara Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde 2018 yılında İslam hukuku alanında tamamlamıştır. Hâlen Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve İslam ekonomisi alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Raporda, klasik dönem İslam vakıflarının tüzel kişiliğe sahip olup olmadığını tespit etmek ve tüzel kişilik unsurlarının, ilgili dönemin sosyal ve ekonomik hayatına etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Günümüz medeni hukuku esas alınarak belirlenmiş olan tüzel kişilik özelliklerinden sürekli amaç, örgütlenme ve hukuk tarafından tanınma unsurlarının İslamî vakıflarda bulunduğunu net bir şekilde söylemek mümkündür. Bununla birlikte temel bir tüzel kişilik özelliği olarak kabul edilen iradi bağımsızlık unsurunun, vakıflarda diğer unsurlara nispeten daha zayıf kaldığı görülmektedir. Bu çıkarımın dayanağı, İslam vakıf hukukundaki vakıf kurucusuna geniş yetkiler tanıyan hükümlerdir. Genel bir ifadeyle söylemek gerekirse İslam vakıf hukukunda tüzel kişiliğin tüm unsurlarıyla tam olarak mevcut olduğunu söylemek mümkün değilse de vakıfların işleyişi itibariyle tüzel kişiliğe çok yaklaşıldığı rahatlıkla söylenebilir. Vakıf tüzel kişiliğinin sosyo-ekonomik etkisi, çalışmada Osmanlı Devleti temelinde değerlendirilmiştir. Osmanlı özelinde ele alındığında, XIX. yüzyıl başlarına kadarki klasik dönemde vakıfların önemli sosyal ve ekonomik işlevler icra ettikleri görülmektedir. Bu bağlamda ilgili dönemde sağlık, eğitim, altyapı, bayındırlık ve belediyecilik gibi önemli kamu hizmetleri vakıflar eliyle yürütülmüştür. Söz konusu hizmetlerin asırlar boyu kesintisiz şekilde sağlanabilmesi, vakıfların sahip oldukları tüzel kişilik unsurları – diğer bir ifadeyle otonomileri – sayesinde mümkün olmuştur. Ayrıca vakıflar, belirli finansal sıkıntıların üstesinden gelme noktasında da önemli bir rol oynamışlardır.

 

 

 

 

RAPORA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun