Anasayfa Makale Bilgi Teknolojileri Çağında Pazarlama Yöntemlerinin Dijitalleşmesi

Bilgi Teknolojileri Çağında Pazarlama Yöntemlerinin Dijitalleşmesi

by

Bilgisayarların kullanılmaya başlaması, internet ağlarının yaygınlaşması Bilgi Teknolojileri Çağı olarak adlandırılan sürecin önemli bir parçasıdır. Bilgi Teknolojileri Çağı’nda toplumların yapısı da değişmekte ve sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal, toplumsal ve teknolojik yeni yapılanmaların varlığından söz etmek gerekmektedir. Bilgi Teknolojileri Çağı diye tanımlanan bu yeni süreçte çeşitli kavramlarla yeni yapılanmaların açıklanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bilgi Teknolojileri Çağı’nın önemli bir unsuru dijital teknolojilerdir. Bilgi teknolojileri sayesinde veriler kayıt altına alınabilmekte, işlenebilmekte, muhafaza edilerek paylaşılabilmektedir. (Turunç, 2016, s. 230) 

İnternet teknolojileri ticari maksatlarla kullanılmaya başladığından bu yana tüketici alışkanlıklarında da değişimler görülmeye başlamıştır. İşletmeler ve tüketiciler internet ağları üzerinden kesintisiz bir iletişim kurma şansı elde ederken eş zamanlı ve çift yönlü bir iletişim modeli teknolojik gelişmelerin bir sonucudur. Tüketiciler için zaman ve mekânın önemi kalmamakta işletmelerin sanal mağazalarından ürün ya da hizmet satın almak kesintisiz olarak mümkün olmaktadır. Geleneksel pazarlama çalışmalarının dijital kanallar vasıtası ile yeni bir şekil aldığı bu yeni düzlemde işletmeler tüketicilerle bir araya gelmektedir. Küresel anlamda piyasaları bir araya getiren bu gelişmeler yeni pazarlama stratejilerini de gerekli kılmaktadır. Dijital pazarlama olarak adlandırılan faaliyetler için dijital kanalların kullanılması gerekli olmaktadır. Dijital pazarlama geniş bir etki alanına sahiptir ve karşılıklı etkileşime de uygundur. (Zeren ve Kaya, 2020, s. 36)

Teknoloji, toplumların yapısında çok yönlü değişime sebep olan gelişmeleri kapsar. Teknolojinin geniş bir kapsama alanına sahip olması da ekonomik faaliyetler sırasında yeni pazarların ortaya çıkması ile sonuçlanmaktadır. Teknolojinin sahip olduğu güç mevcut pazarları değiştirebilirken yeni pazarlar da bu sayede ortaya çıkabilir. Mevcut alanların dışında yeni iş imkanları teknolojide yaşanan değişimlerle gerçekleşebilir. İstihdam alanlarının yaratılmasında teknolojinin sağladığı güçten yararlanılır. “We are Social” raporuna göre 2021 yılında mobil telefon kullanıcıları dünya nüfusunun %66,6’sını temsil etmektedir. (Özkaynar ve Yolcu, 2021, s. 587) İnternet ağlarının dünya genelinde yaygın olarak kullanılması pazarlama stratejilerinde yeni uygulamaları zorunlu hale getirmektedir. İnternet ağları sayesinde tüketici alışkanlıkları, istek ve ihtiyaçları değişmektedir. Kullanılan yeni pazarlama teknikleri değişen tüketici taleplerine yanıt vermek zorundadır. İşletmelerin dijital kanallarda yer almaları için farklı araçları kullanmalarına gerek olmaktadır. Sosyal medya işletmelerin varlık gösterebileceği mecralardan biridir. Bunun yanında web adresleri, e-posta uygulamaları gibi farklı araçlar da firmaların kullandığı iletişim yöntemleri arasında yer alır. İşletmeler sanal platformlarda yer alırken müşterileri ile eş zamanlı ve çift yönlü bir etkileşime girmektedir. Yeni pazarlama uygulamalarının dijital kanallar üzerinden gerçekleşmesinin firmalara sağladığı avantajların yanında dezavantajların da olması bu konu üzerinde çalışma yapılmasını gerekli kılar. Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimin dünya genelinde hissedilir sonuçları olmaktadır. Teknolojinin sunduğu imkanlar ticari faaliyetlerin yapısı üzerinde de değişikliklerin oluşmasına yol açmaktadır. Rekabetin yoğun olarak ortaya çıktığı dijital kanallarda işletmeler sanal vitrinleri aracılığı ile tüketicilerin karşısına çıkmaktadır. Ürün ve hizmet pazarlamasının yanı sıra fikir pazarlaması da bu platformlardan yapılabilmektedir. İşletmeler talepleri karşılayabilmek ve değişen koşullara uyum sağlayabilmek için yoğun bir çaba sarf etmek zorundadır. Teknolojinin gelişmesi sosyal ve kültürel açıdan olduğu kadar ekonomik açıdan da toplumları etkisi altına almaktadır. Ürün çeşidinde yaşanan artışın yanı sıra üretim yerinin pazara yakınlığının da önemi kalmamaktadır. İşletmeler açısından tüm bu değişimlerin bazı sonuçları olurken teknolojik gelişmeleri yakından takip eden işletmeler yatırım maliyetlerinde artışla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan biri de hammadde ve yardımcı maddelerle birlikte amortisman ve bakım maliyetlerinin işçilik maliyeti ile birlikte birim maliyet içerisindeki oranlarında yer değiştirmenin gerçekleşmesidir. Bilgi teknolojileri sayesinde işletmeler hızlı ve etkileşimli bir iletişim modeline geçiş sağlamıştır. Müşteri istek ve taleplerinin takip edilebilir olması ve tüketici davranışlarının ölçümlenmesine izin vermesi bilgi teknolojilerinin avantajları arasındadır. Her tip müşteriye özgü bir pazar stratejisi geliştirme şansı yaratan bilgi teknolojileri zamanın da tasarruflu kullanılmasına imkân tanır. (Turunç, 2016, s. 232)

Erdi Çağrı KAYA & Süleyman Hakan ÜNDİL

***

(Bu metin makaleden alıntıdır. Makalenin tamamını okumak için kaynaktaki bağlantıya tıklayınız)

Kaynak: DergiPark

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun