Anasayfa Temel Kavramlar Para Kıymeti Nedir?

Para Kıymeti Nedir?

by

Bir para biriminin satın alabildiği mal ve hizmet (dış ödemelerde döviz) miktarıdır. Mal ve hizmet satın alma gücü, paranın kıymetine ölçü olmaktadır. Kıymet kavramı genellikle bir malın diğer bir malla mübadele oranını belirtir ve bunun için de para birimi kullanılır. Paranın kıymetini ölçmek için çeşitli mal ve hizmetten ne kadarını satın aldığını bulmak gerekir. Bunun hesabı ise mutlak bir rakamla ifade edilemez. Ancak göreli olarak belirtilebilir. Yani tespit edilen bir esasa göre para kıymetindeki değişmeler gösterilir. Paraya karşı beslenen güven, paranın satın alma gücündeki istikrara bağlıdır. Paranın satın alma gücünde devamlı düşmeler mevcut ise, yani paranın kıymeti düşüyorsa, halkın paraya karşı itimadı sarsılır.

Paranın kıymetini hesaplamak için fiyatlar genel seviyesindeki (ve kambiyo kurlarındaki) değişmeler dikkate alınır. Her malın fiyatındaki değişme aynı olmayabilir. Zaman ve mekân farkları fiyatlar arasında bir farklılaşma meydana getirebilir. Bu bakımdan fiyatların ortalaması alınır ve endeksler hazırlanır. Endekslerin hazırlanmasında çeşitli metotlar kullanılır. Kullanılan metotlara göre endeksler farklı isimler alırlar.

 


Kaynak:  İktisat Sözlüğü

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun