Anasayfa Temel Kavramlar Katma Değer Nedir?

Katma Değer Nedir?

by

Bir mala verilen öneme veya kıymete değer denir. Değer, iktisadın tartışmalı konularından birisi olup, malın sağladığı fayda kadar malın bol veya kıt olması ve malın kalitesiyle ilişkilidir. Klasik iktisatçılar bir mal ve hizmetin değerini harcanan emekte aramış, Ricardo’nun mübadele değerini gündeme taşımasıyla fayda kavramı gündeme gelmiştir. Konu fayda olduğunda tartışma derinleşmiş, özellikle Jevons, Menger ve Walras gibi Neo-Klasik iktisatçılar değeri “marjinal fayda” üzerinden piyasadaki değişim sürecinde aramışlardır. Tartışmalar devam etse de değer, üretim maliyetleri ile söz konusu şeyin sağladığı faydanın bir fonksiyonu olarak görülmektedir. Değer konusunda büyük yanılgılardan birisi, değerle fiyatın eş görülmesidir. Katma değer ise bir ürünün satış fiyatından, o ürünü ortaya çıkarmak için başkalarından satın alınan şeylerin düşürülmesinden sonra ortaya çıkan bakiyedir (de Chernatony ve diğ., 2000). Bu miktar içerisinde kar, kira, ücretler ve faiz bulunur. Yani katma değer, çıktı ile girdi arasındaki farka işaret eder (Brandenburger ve Stuart, 1996).

 


Kaynak: DergiPark

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun