Anasayfa Temel Kavramlar Tüketici Dengesi Nedir?

Tüketici Dengesi Nedir?

by

Tüketicinin mal ve hizmetleri kullanarak fayda sağladığını biliyoruz. Tüketicinin amacı ise, belli şartlar altında ulaşabileceği en yüksek faydaya ulaşmaktır. Bu amaca ulaştığında tüketici dengededir. Bu durumda tüketici dengesi; tüketicinin belli şartlarda en yüksek tatmini elde ettiği durumdur.

Yapılan temel varsayım, tüketicinin rasyonel hareket etmesi, yani sınırlı bütçe olanakları ile faydayı maksimize etme amacı gütmesidir. Bunun için gerekli olan koşul şudur: Tüketici gelirini, satın aldığı her malda marjinal faydanın malın fiyatına oranı bütün mallarda eşit olacak biçimde dağıtmalıdır. Tüketici, her mala harcadığı son liranın faydaları (marjinal faydalar) birbirine eşit olacak biçimde gelirini dağıtırsa dengeye ulaşmış olur, yani mevcut geliri ile en yüksek fayda düzeyine ulaşır. Bunun açıklaması oldukça kolaydır. Diyelim ki bu kural gerçekleşmiş ve örneğin a malına harcadığı son liranın faydası, B malına harcadığı son liranın faydasından daha yüksek olmuştur. Bu durumda fayda maksimum değildir. Çünkü tüketici B malına yaptığı harcamayı kısar ve A malına yaptığı harcamayı artırırsa toplam faydası artar. Bu artış ikisinden sağlanan marjinal fayda birbirine eşit oluncaya kadar sürer.

 

kaynak: ParaBorsa

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun