Anasayfa KitapKitap-Tanıtım Azalan Ortaklık: İslam İktisadı Açısından Bir Değerlendirme

Azalan Ortaklık: İslam İktisadı Açısından Bir Değerlendirme

by

Azalan Ortaklık: İslam İktisadı Açısından Bir Değerlendirme kitabı Yunus Akyüz kalemiyle İktisat Yayınları’nda Haziran 2021’de yayımlandı. 

Eser, İktisat Yayınları’nın İslam ekonomisi, İslamî finans ilkeleri, İslam ticaret hukukunun temel özellikleri, İslamî finans kuruluşlarının felsefesi, modelleri ve araçları olmak üzere geniş bir yelpazede kitaplardan oluşan “İslamî Finans” dizisi kapsamında yayımlandı.

ESER HAKKINDA

Azalan müşâreke (ortaklık), kâr-zarar prensibince çalışan ve faizsiz bankacılıkta kullanılmak üzere tasarlanmış bir finansman ürünüdür. Ortaklık temelinde kurulan bu akit, bir yandan bireylerin ve müesseselerin finansman ihtiyacını faizsiz bir şekilde karşılamalarına imkân verirken öte yandan elde atıl bulunan sermayeyi işletmeyi sağlamaktadır. Yöntem kuruluş itibariyle müşâreke akdine benzerlik gösterirken bazı yönlerden klasik müşârekeden ayrılmaktadır.
Kendine has birtakım özellikleri bulunan Azalan müşâreke yöntemi, faizsiz bankacılık için arzu edilen şey olan ortaklık anlayışının daha etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Çünkü faizsiz finans dünyası işlemlerin çoğunu modern murâbaha yöntemiyle yapmayı tercih ettiği ve mudârebe-müşâreke prensibinden uzaklaştığı için çokça eleştiri almaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, ortaklık üzerine inşa edilen azalan müşâreke yönteminin tarihi, türleri, kullanım alanları, diğer finansman yöntemlerinden farkı, içerdiği fıkhi problemler gibi meseleleri konu çerçevesinde oluşan literatürden hareketle ele alıp sunmaktır.
Çalışmanın konusu olan Azalan müşârekenin bir faizsiz finansman tekniği olarak ticaret, araç-gereç, konut edinimi gibi konularda faiz hassasiyeti olan bireyler için -gerekli vergi, altyapı ve kanuni düzenlemelerin hazırlanması hâlinde- faizsiz bir enstrüman olma özelliği böyle bir çalışmayı önemli kılmakta ve eserin bu alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Öte yandan yöntemin, günümüzde ivme kazanmış olan ve Elbirliği prensibine dayalı sistem için de özellikle konut finansmanı açısından alternatif bir teknik olma özelliği taşıdığı söylenebilir.

Yunus Akyüz Kimdir?

1990 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Dereköy İlköğretim Okulunda tamamladı. Zonguldak Anadolu İmam Lisesinden mezun olduktan sonra 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 2015 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında yüksek lisansa başladı. 2018 yılında Doç. Dr. İsmail Cebeci danışmanlığında hazırlanan “Azalan Müşâreke ve Fıkhi Tahlili” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilimdalı İslam Hukuku Bilim Dalında doktora eğitimine başladı ve eğitimi hâlâ devam etmekte. 2015 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde İslam Hukuku alanında araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl görevlendirme ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde göreve başladı ve hâlen araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun