Anasayfa Temel Kavramlar Karz-ı Hasen Nedir?

Karz-ı Hasen Nedir?

by

Karz-ı hasen, menfaat düşünmeden, hayır için borç vermek demektir. İmkânı olan insanın, darda kalmış olanlara karşılık beklemeden ödünç vermesi tavsiye edilmiştir. Bu hususla ilgili olarak, Allah, Kur’an-ı Kerim’de insanlara şöyle hitap etmektedir: “Eğer borçlunuz darlık içinde ise, eli bollanıncaya kadar ona zaman tanıyın. Eğer gerçekleri çok iyi anlayan kimselerden iseniz, (ödeyemeyecek derecede güçsüz olan borçlunun borcunu) sadaka yerine bağışlarsanız sizin için daha hayırlı olur” (Bakara, 2/280). “Ey inananlar, muayyen bir vade ile borçlandığınız vakit onu yazın. Aranızda bir kâtip de doğrulukla yazsın. Yazan, Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin, (herşeyi olduğu gibi dosdoğru) yazsın. Borç, büyük veya küçük olsun, onu müddeti ile beraber yazmaya üşenmeyin. Bu şekilde yapılan muamelelerde şahit gösterin (hiç bir kâtibe ve hiçbir şahide zarar verilmesin.)” (Bakara, 2/282).

Müfessirlere göre, bugün uygulanmakta olan noter sistemini ortaya koyan ve uygulanmasını isteyen İslâm dinidir. Şahitlik ve âtiplik müessesesi, herkesçe korunması gereken bir müessesedir. İnsanlar arasında yapılan her türlü muamelenin şahitler huzurunda yazılması hak ve adalete daha uygundur.Karzı hasen, menfaat düşünmeden, hayır için borç vermek olduğundan, insan kime borç verecektir? Tabiatıyla ihtiyacı olan iyi bir insana. Varlıklı müslüman insan ihtiyacı olan iyi insana ödünç verince cemiyetin iktisadi yapısı ile sosyal bünyesi arasında irtibat kurulmuş, insanlar, iktisadi hayatta dürüst harekete teşvik edilmiş olacaktır. Müslüman insan, şahıslara bizzat borç verebileceği gibi, bu yardımı müesseseler kanalıyla da yapabilir. Meselâ vakıflar bunlardan biridir.

Sabahattin Zaim

Kaynak

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun