Anasayfa Temel Kavramlar Mudarebe Nedir?

Mudarebe Nedir?

by

Emek-Sermaye Ortaklığına Dayalı Finansman Yöntemi (Mudarebe) Nedir?

Mudarebe temel olarak emek ve sermayenin bir araya getirilmesinin amaçlandığı bir finansman yöntemidir. Bu finansman yönteminde, sermaye sahibi (örneğin; Katılım Bankası) kar elde etmek amacıyla, bilgisine, tecrübesine güvenen girişimciyle ortaklığa gider. Bu ortaklıkta girişimci sadece emeğini ortaya koyar. Böylece gerçekleştirilmesi düşünülen proje emek-sermaye buluşmasıyla hayata geçirilmiş olur. Kar elde edilmesi durumunda, taraflar mudaraba anlaşmasında belirlemiş oldukları oranda kara sahip olurken, ortaklığın zarar etmesi durumunda koymuş olduğu sermaye ile sınırlı olmak kaydıyla sermaye koyan taraf zarara katlanır. Burada emeğini ortaya koyan girişimcinin zararı boşa giden zamanıdır. Söz konusu zararın oluşma olasılığının minimize edilmesi amacıyla, sermaye sağlayan tarafın, girişimciyle ortaklığa girmeden önce, basiretli hareket etmesi ve girişimcinin bu ortaklığın üstesinden gelip gelemeyeceği hususunda gerekli değerlendirmeleri yapması gerekmektedir. Ayrrıca, söz konusu ortaklığın İslami prensiplere uygunluğu için, danışma kurulundan onay alınması gerekmektedir.

Mudarebe finansman yöntemi daha çok özel sektörün ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılmaktadır ve İslami finans sisteminin temel olarak teşvik ettiği bir yöntemdir. Çünkü, bilgi ve tecrübeye sahip yetkin kişilerin projelerinin, tasarruflarını İslami hassasiyetlere göre değerlendirmek isteyen sermayedarlar tarafından finanse edilmesi, ortaklık girişimlerinin artmasına ve ticaretin gelişmesine yardımcı olacaktır. Ancak, uygulamada mudaraba finansman yöntemi çok az kullanılmaktadır. Buna gerekçe olarak, ortaklığın getireceği riskler ve görece projenin uygulama süresinin uzun olması gösterilmektedir.

Kaynak

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun