Anasayfa Makale İslâmî Yatırım Fonlarına Dayanak Oluşturan Sözleşme Türleri

İslâmî Yatırım Fonlarına Dayanak Oluşturan Sözleşme Türleri

by

İslâmî yatırım fonları, temelde konvansiyel yatırım fonları ile aynı işleve sahip olmakla birlikte İslâm hukuku açısından iki temel ilkeyi gözetir. Birincisi aracılık faaliyeti yapacak kurumların İslâm hukuku muâmelât kurallarına göre kurulması, ikincisi bu aracıların yaptıkları faaliyetleri, İslâm hukuku muâmelât kurallarına göre yapmasıdır.

İslâmî yatırım fonları bünyesinde, bir şer’î kurul ya da şer’î danışman olması mümkündür. Ancak bu bir zorunluluk değildir. Çünkü bu tür yatırım fonları genellikle hisse senedine dayalı yatırım politikası izleyen fonlar olup İslâmî hisse endekslerine yatırım yaptıkları için böyle bir danışmanlığa gerek duymamaktadırlar. Yani İslâmî endeksler zaten listesine aldığı firmaları daha önce İslâm hukukuna uygunluk yönünden denetime tabi tuttuğu için tekrardan İslâmî yatırım fonları tarafından yeni bir denetim gerekli görülmemektedir. 

islâm hukukunun finansal anlamda temel prensipleri, daha önce de değindiğimiz gibi faizden, spekülasyondan, kumardan ve İslâm’ın izin vermediği alanlardaki faaliyetlerden uzak durmaktır. Dolayısıyla herhangi bir yatırım fonuna katılan iştirakçilerin ve fon yönetiminin hak ve görevlerinin açık bir biçimde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde söz konusu yatırım fonunun faaliyetlerinde ğarar oluşabilmektedir. Bu durum İslâmî fon yönetim şirketleri tarafından göz önünde bulundurularak öteden beri üç dayanak sözleşme kullanmaktadırlar. Bunlar mudârebe, muşâreke ve vekâlet sözleşmeleridir. 

Kaynak: DergiPark

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun