Anasayfa Temel Kavramlar İslami Mikrofinans Nedir?

İslami Mikrofinans Nedir?

by

Dünya üzerinde, teknoloji ve sanayi alanında her ne kadar olumlu gelişmeler yaşansa yoksulluk hala ciddi bir sorundur. Politika yapıcılar ve hükümetler yoksulluk sorununu sürekli gündemde tutmakta ve yoksullukla mücadele üzerine çalışmalar yaparak çözüm önerileri sunmaktadır. Mikrofinans sistemi is bu uygulama önerilerinin başında gelmektedir. 

Gelişmekte olan bir ülkede faaliyet gösteren mevcut finansal firmalar toplumun tümüne finansal hizmet sağlayamamaktadır. Söz konusu finansal hizmetten yararlanamayan nüfusun çoğunu yoksullar oluşturmaktadır. Finansal hizmetlere erişemeyen bu bireyler, ekonomik fırsatlardan yararlanmakta, çocuklarının eğitimini finanse etmekte, finansal şoklara karşı kendilerini korumakta ve hayatlarını idame ettirmekte oldukça zorlanmaktadırlar. Söz konusu finansal dışlamayla birlikte yoksulluk olgusu kısır bir döngünün içerisine girmektedir. Bu nedenle BM (Birleşmiş Milletler) tarafından alınan kararlarda da yoksulluk ilk olarak mücadele edilmesi gereken konu olmuştur (Obaidullah M. , 2008). Mikrofinans sistemi, ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde gelir elde edemeyen bireylere, bağış ve yardımlar yerine STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları), bankalar, kooperatifler aracılığıyla onları zorlamayacak şartlarda kredi sunulmasıdır. 

Mikrofinans sisteminde bu bireylerin üretim yapabilmeleri, finansal sisteme dahil olabilmeleri ve bunlara bağlı olarak bireyin refah düzeyinin artırılmasıyla toplumsal kalkınma amaçlanmaktadır (Christen, Lyman, & Rosenberg, 2003). Mikro kredi, iş kurma düşüncesine sahip olan gelir kazandırıcı bir işin başına geçmek üzere, az miktarda bir giriş sermayesine ihtiyacı olan yoksul kişilere imkân sağlanmasına yönelik bir proje olarak da tanımlanmaktadır. Güven üzerine kurulan, teminat gerektirmeyen ve kefil istemeyen küçük sermaye formundaki mikro kredi, yoksulların kendi başlarına yoksulluktan sıyrılmaları için faydalı bir strateji olarak görülmektedir. 

Ayrıca mikrofinans sisteminde, bankalar tarafından sağlanan finansal hizmetlere ulaşamayan bireylere tasarruf, sigorta ve diğer finansal hizmetler sağlanmaktadır (Gökyay, 2008). Geçmişten günümüze kadar oluşturulmuş birden çok mikrofinans kuruluşu modeli bulunmaktadır. Bu kuruluşlar resmi olma durumlarına ve kredi verme modellerine göre gruplara ayrılmaktadır (Obaidullah M. , 2008).

Kaynak: DergiPark

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun