Anasayfa Temel Kavramlar İslami Finansal Hizmetler Kurulu (Islamic Financial Services Board – IFSB) Nedir?

İslami Finansal Hizmetler Kurulu (Islamic Financial Services Board – IFSB) Nedir?

by

İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB-Islamic Financial Services Board), merkez bankaları, düzenleyici otoriteler ve İslami finans endüstrisinde düzenleme ve gözetim yetkisine sahip diğer kuruluşlar için yol gösterici ilke ve standartlar yayınlamakla görevli uluslararası bir kuruluştur. IFSB, 2002 yılında Malezya’da kurulmuş olmakla birlikte faaliyetlerine 2003 yılında başlamıştır (Aljudaibi vd., 2017).

IFSB özellikle düzenleme, risk yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir (Iqbal & Mirakhor, 2011:21). Kurulun odaklandığı hedefler aşağıdaki gibidir (IFSB, 2017);

İslami finans endüstrisinin şeffaf ve ölçülü bir şekilde gelişimini, İslami kurallara uygun yeni veya var olan uluslararası standartlar vasıtasıyla teşvik etmek. 

  • İslami finans ürünleri sunan kurumların etkin bir şekilde gözetimi ve düzenlenmesi için rehberlik yapmak. 
  • Üye ülkelerdeki ve uluslararası sistemdeki para piyasaları ve finansal piyasaların istikrarını ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla hali hazırda standart oluşturan ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak ve birlikte hareket etmek. 
  • Faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve risk yönetimini sağlama maksadıyla finansal enstrüman geliştirilmesi noktasında teşviklerin artırılmasını ve koordinasyonunu sağlamak. 
  • Gelişen İslami finans endüstrisinde üye ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak. 
  • İslami finans endüstrisinde düzenleme yapma ile ilgili alanlarda çalışan personelin yetkinliğinin artırılması noktasında eğitim faaliyetleri düzenlemek. 
  • İslami finans endüstrisi ile ilgili araştırma ve yayın yapmak. 
  • Katılım bankaları ve diğer İslami finans kurumları ile ilgili veri tabanları oluşturmak. 

IFSB’nin 2019 yılı itibariyle 78’i düzenleme ve gözetim yetkisine sahip kuruluş, 8’i uluslararası hükümetler arası örgüt ve 94’ü İslami finansal kuruluşlar, şirketler, hisse senedi endeksleri vb. piyasa aktörleri olmak üzere toplam 180 üyesi bulunmaktadır (IFSB, 2019a). IFSB bugüne kadar 22 adet standart, 6 adet yol gösterici ilke ve 2 adet teknik görüş yayınlamıştır (IFSB, 2019b). IFSB’nin geliştirdiği standartların, kurulun sahip olduğu güçlü uluslararası destek sayesinde hayata geçme kabiliyetinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir (Orman, 2014:78). Ancak IFSB’nin aldığı kararlarda her ne kadar bir standart vurgusu yapılsa da alınan kararlar, ilgili kurumlar ve piyasa nezdinde tavsiye niteliğinde kararlar olarak kabul görmektedir (Yanpar, 2015:282)

Fatih GÜÇLÜ & Metin KILIÇ

***

Kaynak: DergiPark

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun