Anasayfa Etkinlik İslami Fintek Konuşmaları

İslami Fintek Konuşmaları

by

Finansal teknolojiler (Fintek / Fintech) tabiri ile finansal hizmetler sektöründeki teknolojik ilerlemeler ve yenilikler kastedilmektedir. Fintek yoluyla bankalar ve diğer finansal kurumlar gibi klasik finansal yapıların çalışma şekillerinin değiştirilmesi, finansal işlem ve hizmetlerin teknoloji kullanımıyla daha etkin, verimli ve hızlı olarak yürütülmesi, yenilikçi çözümler yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması gibi hedefler gözetilmektedir.

Online bankacılık, mobil ödeme uygulamaları ve kripto paralar gibi uygulamalar bilhassa 2000’li yıllardan itibaren (Fintek 3.0) ciddi bir ivme kazanmış, gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde de akıllı telefon, start-up, yazılım, yapay zeka gibi pek çok sahada inovatif önemli katkılar ortaya çıkmıştır.

Öte yandan Fintek sahasındaki bu gelişmelerden “şer’î ölçülere riayet ederek yararlanma” isteğiyle pek çok araştırma, uygulama ve girişim ortaya konulmuş ve  bu yöndeki gelişmeler “İslami Fintek” çatısı altında ele alınmıştır. İslam finans sektöründe yeni akım büyümeyi temsil eden ve “finansal ürün ve hizmetlerin, yatırım ve girişimlerin inovasyon ve teknoloji tabanında ve İslami kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi” hedefi taşıyan İslami Fintek sektöründe de temel ilkeler faiz, zarar, belirsizlik, aldatma ve diğer haramlardan kaçınma şeklinde ifade edilmektedir.

Genel olarak Fintek, özel olarak ise İslam Fintek sektöründeki bu yüksek ivmeli gelişim; bir taraftan getirdiği yenilik, kolaylık ve avantajlar diğer taraftan taşıdığı risk ve yol açtığı problemler, özetle imkanlar ve sınırlılıklar itibariyle hem teorik hem de pratik açılardan akademik düzeyde ele alınmayı ve tartışılmayı beklemektedir.

Bu gayeye matuf olarak İSM İhtisas kapsamında başlatılan “İslami Fintek Konuşmaları” devreler halinde yürütülecek olup seri kapsamında Doç. Dr. Necmeddin Güney moderatörlüğünde uzman isimlerle bir araya gelinecektir. Düzenlenen programlarla İslami Fintek sahasındaki bilgi, tecrübe ve yorumların ilgililere aktarılmasının ötesinde sahaya yeni değerlendirmeler ve katkılar getirilmesi hedeflendiği için programlar “sunum ve müzakere” formatıyla / tartışmalı ilmi buluşmalar şeklinde gerçekleştirilecektir.

Genel Şartlar
* Lisansüstü düzeyde olmak (öğretim üyesi, post-doktora, doktora, yüksek lisans)

* Saha ile irtibatlı / ilgili olmak

Genel Notlar

* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.

İSLAMİ FİNTEK KONUŞMALARI (OCAK-HAZİRAN 2023)

Moderatör: Necmeddin Güney (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

1. Melih Turan (Macellan) Finansal Teknolojiler ve Merkeziyetsiz Finans

Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2023

Gün ve Saat: 27 Ocak 2023 Cuma 19.30-21.00
Başvuru için tıklayınız

2. Ömer Yurttaş (Fonangels) Paya Dayalı Kitle Fonlama Sistemi

3. Mervan Selçuk (Sakarya Üniversitesi) Kripto Varlıklar Hakkındaki Fetvalara Analitik Bir Bakış

4. Nurullah Mahmut Dündar (Medipol Üniversitesi) Kripto Varlıklar ve Merkeziyetsiz Finans

5. Ahmet Faruk Şener (İstanbul Üniversitesi) Fıkhî Açıdan Akıllı Sözleşmeler

6. Cemil Liv (Çankırı Karatekin Üniversitesi) Fıkhî Açıdan NFT’ler ve Kullanım Alanları

 

BAŞVUR

 

Kaynak: İlimler ve Sanatlar Merkezi

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun