Anasayfa KitapKitap-Değerlendirme Global Piyasalar – Dünü Bugünü Yarını

Global Piyasalar – Dünü Bugünü Yarını

by

Yunus Özdemir islamiktisadi.net okurları için “Global Piyasalar – Dünü Bugünü Yarını” kitabını değerlendirdi.

Şant Manukyan, Global Piyasalar – Dünü Bugünü Yarını, Kronik Yayınları, İş Dünyası Kitaplığı – 18, 1. Baskı Ekim 2022, 233 sayfa.

Cornell Üniversitesi MBA dalında yüksek lisansını tamamlayan Şant Manukyan; Uluslararası Piyasa Direktörü görevini devam etmektedir. Global Stratejist olan Şant Manukyan; hisse senedi, emtia, sabit gelirli menkuller ve dijital varlıklara yönelik stratejilerin belirlenmesinde ve bu stratejilere yönelik yatırımcı tavsiyeleri oluşturulmasından sorumludur. Kişi ve kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleri “Finans” kavramı içerisinde girmekte; ulusal ve uluslararası geniş bir sahaya sahiptir. Finansın tarihsel sürecini anlamak bu kapsamda yönete bilmek; finansın geleceğe yönelik hareketliliğini tahmin yürüterek tedbir ve plan kazanmak, elzemdir. Bu açıdan deneyimli Yatırım Uzmanı Şant Manukyan paranın macerası, 1929 Krizi, 1907 Krizi, 1987 Krizleri başlıklarıyla kitabın “Geçmiş” başlığının birinci bölümünü ele alırken; Bretton Woods ve Rezerv Para ile “Bugün” başlığıyla ikinci bölümü; Globalizasyonun Sonu Mu?, Bretton Woods’un Performansı, Bitcoin, Stabilpara ve Dijital Merkez Bankası Parası, Varlık Sınıflarına Bir Bakış, Ne Yapmalı ve Son Söz alt başlıkları ile kitabın “Yarını” ile kitabın 3. Bölümü işlenerek “Global Piyasalar – Dünü Bugünü Yarını” kitabı tamamlanmaktadır.

Finansal tarihin başlangıç aracı para iken güç, rahatlık hislerin birikimiyle servet sahibi olma; ticaretle gerçekleşti. Ticaretin finansa dönüşmesi paraya ihtiyaç ve daha fazla işlevin yüklenmesiyle – çekim merkezi gücüyle – oluştu. Toplum ve devletlerin yönlendirilmesi paranın işleviyle olmuştur. Yatırım Uzmanı Şant Manukyan, “Geçmiş” adlı bölümde paranın bilinen üç işlevinden bahseder:

1 – Değişim aracı olması

2 – Değer ölçüsü olması

3 – Değer saklama aracı olması.

İnsan ihtiyaçlarının üstünde ki her türlü çıkar ilişkisiyle yapılan ticarette paranın cazibe gücü baş gösterir. Para ile toplumsal olay ilişkisi bağlamında Manukyan, “Paranın Macerası” başlığıyla çağlara dayanan tarihsel kesitleri medeniyetler arası farklı ve ortak noktalara değinmekte.

1930’lu yıllar boyunca Kuzey Amerika ve Avrupa merkezli sanayileşmiş tüm devletleri büyük bir ekonomik krize sokan; “1929 Dünya Ekonomik Bunalımı” yani “Büyük Buhran” her yönden yıkıcı bir etki ortaya çıkarmıştır. ABD Borsasının çökmesiyle başlayan Büyük Buhran; insanların aniden işsiz ve evsiz bırakmış; ekonomik, sosyal, sağlık ve diplomatik açılardan düzeni bozmuş ve yıkım getirmiştir. “Modern Zamanların Kabusu: 1929 Krizi” başlığıyla Manukyan; kronolojik olarak krizin öncesi ve sonrasını ele almakta. Bundan sonrasında gelen başlık ise krizden sonra kurulan yeni bir düzen olan “ABD’de Merkez Bankası Denemeleri” başlığıyla Federal Rezerv olan FED kuruluş ve gelişim süreçlerini ayrıntılı bilgilerle anlatmaktadır. FED’i tanımlamak için Manukyan, günümüzdeki 5 ana işlevini şöyle sıralamakta:

1 – Tam istihdam ve fiyat istikrarı sağlamak üzere para politikasını yürütmek,

2 – Finansal sistemin istikrarını gözetmek,

3 – Finansal kurumların güvenilirliği ve sağlamlığını sağlamak,

4 – Ödeme ve takas sistemlerinin sorunsuz çalışmasına ön ayak olmak,

5 – Tüketici haklarını ve toplumsal gelişimi desteklemek

I. ve II. Dünya Savaşları global ekonomik sistemini bozmuş; uluslararası para sistemi (UPS) paramparça etmişti. Dünya Savaşından sonra kurulacak yeni düzenin etkin bir yöneticisi olmayı hedefleyen Amerika; Dünya Barışı için Wilson İlkelerini ileri sürerek diplomatik sahada etkili olmaya çalışırken. 1944’te imzalanan “Bretton Woods Antlaşması” ile ekonomi piyasasında yönetici ve denetleyici bir güç olma hedefindeydi. Bu hedefle Amerika üretimden gelen gücünü altın rezervi ile birleştirerek kendi gözetiminde bir ekonomik sistem kurmaya çalıştı. Manukyan, “Uluslararası Para Anlamlaşması” olan “Bretton Woods” kitabın ikinci bölümünde ele alınmakta. Amerika’nın ekonomik sisteminin sürecini, rezerv para, doların değer kazanması gibi süreçleri anlatmaktadır.

Soğuk Savaş sonrası 30 yıllık global ekonominin üç aktör arasında ki ticari etkileşimler yönlendirdiğini, söyleye biliriz. Amerika merkezli “Dünya Ticaret Örgütü”nün Çin ve Rusya’yı yönlendirme, yönetme uğraşı ya da aksi durum olan ticari savaş halinde olmaları global ekonominin son 30 yılını kapsamakta. “Gelecek” kitabın bu üçüncü bölümünde Manukyan, istatistik veriler ve politik söylemleri referans alarak global ekonominin seyri hakkında analizlerde bulunmakta. 30 yıllık global ekonomiyi etkileyen 2003 Irak Savaşı, Anglo – Sakson finans sistemine olan güvenin sarsıldığı 2008 Krizi, tedarik zincirlerin kırıldığı Covid veya Rusya – Ukrayna savaşı büyük etkiler yapmışlardır. Bretton Woods çözülmeleri ayan beyan ortadayken global ekonomik sistemi nasıl değişimler, bekliyor! Manukyan, 4 ana dinamik ile ABD ile Çin iki kutup merkezin karşılaştırmasını yapmakta. Birincisi: “suyolları” ile ABD’de su bol olduğundan kaya petrolü çıkarabiliyorken; Çin’de seller nedeni ile bir kaygı merkezi. İkincisi: “komşular” ABD uyumlu komşular olan Kanada ve Meksika’ya sahip iken; Çin de Hindistan, Japonya, Tayland gibi sıkıntılı komşulara sahip. Üçüncüsü: “tarım arazileri” Çin’e kişi başı 0,074 hektar gibi oran düşerken, ABD’de bu oran 1,09’dür. Buna sebep Çin gıda stoklarını devamlı yüksek tutma zorunluluğu içine giriyor. Son olarak: “donanma” da ABD en güçlü mavi donanmaya sahip iken Çin bölgesel denizlerde hareket eden yeşil donanmaya sahip.

Bitcoin, Stabilpara ve Dijital Merkez Bankası Parası başlıklarıyla global ekonomik sisteminin günümüz dinamiklerinden kitabın son bölümü olan “Gelecek” bölümünde ele almakta. Ve varlık fiyatları, Bluechip hisseler, borsa yatırım fonları konularını enine boyuna ele alarak analizlerde bulunan Manukyan; “Ne Yapmalı ve Son Söz” başlığıyla kitabın genel hedefini değerlendirmekte.

Uluslararası Piyasa Direktörü görevini yapan Şant Manukyan; “Global Piyasalar – Dünü Bugünü Yarını” kitabıyla global ekonomik sisteminin bazı temel yapı taşlarını tarihsel süreç içindeki dinamik yönleri ele alarak Global Stratejist deneyimini kitaba yansıtmaktadır.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun