Anasayfa Temel Kavramlar Rant Nedir?

Rant Nedir?

by

Modern iktisatta rant, arzı sabit olan üretim faktörlerine ilişkin kazançları ifade etmektedir. Bu faktörlerin fiyatını yükseltmek bunların bulunabilirliğini arttırmamakta; fakat faktöre göre getiriyi yükseltmektedir. Arzı sürekli olarak sabit olan faktörlere yapılan ödemeler ekonomik rant terimi ile ifade edilmektedir. Arzı geçici bir süre için sabit olan faktörlere yapılan ödemeleri belirtmek için ise rant benzeri (quasi-rents) terimi kullanılmaktadır. Ekonomik rantın varlığı, bu ranta konu olan faktörün yok edilmesinin veya çoğaltılmasının mümkün olmadığına işaret etmektedir. Rant benzerleri ise, faktörlerin zaman içinde çoğaltılabilmesi veya amortisman yoluyla arzlarının azaltılabilmesi halinde söz konusu olmaktadır. Ekonomik rantı veya rant benzeri getirisi olan faktörlere, bunların fırsat maliyetlerinin üstünde bir tutar ödenmektedir.

Bir malın bulunabilirliği suni olarak (örneğin girişi sınırlayan kanunlarla) kısıtlandığında, geriye kalan tedarikçilerin artan kazançları tekel rantları olarak adlandırılmaktadır. Tekel rantlarının potansiyel varlığı, teşebbüslere bu rantları kazanma hakkı için ödeme yapma yönünde teşvik sağlamaktadır. Teşebbüslerin kıt kaynakları tekelci konumuna gelebilmek için kullandığı bu türden faaliyetler rant kollama olarak adlandırılmaktadır.

Kaynak: Rekabet Kurumu

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun