Anasayfa Temel Kavramlar Gelir Dağılımı Nedir?

Gelir Dağılımı Nedir?

by

Bir ülkede milli gelirin çeşitli gelir grupları arasındaki dağılış şekline denir. Başka bir ifadeyle bir ekonominin toplam gelirinin ekonomi içindeki şahıslar arasında dağılım oranı olarak tanımlanabilir. Gelir dağılımı için genellikle alt, orta ve üst gelir grupları (veya istenilen sayıda gelir grubu) düzeyi ile doğrudan ilgilidir. İktisadi olmayan uygulanan sosyal politikalar da gelir oluşturulur ve yıllık gelirleri bu gruplara düşen hane halkı ya da ailelerin oranları hesaplanarak bir tablo düzenlenir. Gelir dağılımı, ekonominin yapısı (bunlar üretim araçlarının mülkiyeti, pay senedi sahipliğinin dağılımı olabilir), ekonomik büyüme hızı ve istihdam dağılımını etkilemektedir. Kapitalist ekonomik sistemde ekonomik büyüme hızı ve sosyal politika uygulamaları dağılımında etkin rol oynamaktadır.

Gelir dağılımını etkileyen sosyal politikalar üç grupta toplanabilir

a. Vergi ve parasal düzenlemelerle gerçekleşen gelir aktarımları.

b. Zenginliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar.

c. Sosyal hizmetler. Bu konu daha sonraki bölümde detaylı biçimde işleneceğinden dolayı burada kavram olarak belirtilmiştir.

Kaynak: Dergi Park

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun