Anasayfa KitapKitap-Değerlendirme Z Kuşağı Ekonomisi – Z Kuşağı İş Dünyasının Geleceğini Nasıl Değiştirecek ve Bunun İçin Ne Yapmalı?

Z Kuşağı Ekonomisi – Z Kuşağı İş Dünyasının Geleceğini Nasıl Değiştirecek ve Bunun İçin Ne Yapmalı?

by

Yunus Özdemir islamiktisadi.net okurları için “Z Kuşağı Ekonomisi – Z Kuşağı İş Dünyasının Geleceğini
Nasıl Değiştirecek ve Bunun İçin Ne Yapmalı?” kitabını değerlendirdi.

Jason Dorsey ve Denise Villa, Z Kuşağı Ekonomisi – Z Kuşağı İş Dünyasının Geleceğini Nasıl Değiştirecek ve Bunun İçin Ne Yapmalı?, çev. Gökçen Şahin, Kronik Yayınları, İş Dünyası Kitaplığı 13, 1. Baskı Ocak 2022 İstanbul, 299 sayfa.

Verimlilik İçin Anlayışın Keşfi

Çağın şartlarına uyum ve algı kabiliyetinin doğal bir adaptasyon olarak ortaya çıkan kuşaklar, hayatın idamesi ile dinamik yönleridir. Şaşırtıcı bir gerçekle her yeni gelen bir kuşak; bilişim özellikleri çağın özellikleriyle hızlı bir uyum ve adaptasyon gösterir. Böylece o çağın şartları ile tamamlayıcı bir kuşak gelişir. Bu meselenin başka bir yönü de kuşaklar arası geçiş ve iletişimdir. Çatışma ve kargaşanın olmaması için karşılıklı anlayış ve esnekliğin olması halinde kuşaklar arası kalite ve verimliliği getirecektir.

Teknolojiden sağlığa, perakendeden finansal hizmetlere kadar çeşitli sektörlerde büyük global markalarının karşılaştıkları sorunların çözümleri için kuşaklara ilişkin birçok araştırma ve danışmanlık projesi yürüten Jason Dorsey; Z Kuşağı, Milenyum Kuşağı ile kuşaklar hakkında önde gelen bir konuşmacı ve araştırmacıdır. Birçok kitabı çok satanlar listesinde olan Jason Dorsey, Kuşak Değişimleri Merkezi’nin ortak kurucusu ve başkanıdır. Teksas Eyalet Üniversitesi’nde doktora derecesini tamamlayan Denise Villa; Kuşak Değişimleri Merkezi’nin CEO’su, ortak ve vizyon kurucusudur. Birçok şehirde önde gelen yöneticilere araştırmaya dayalı sunumlar yapan Denise Villa; eğlenceden sigortaya, sağlıktan tüketici teknolojisine kadar pek çok global markanın üst düzey yöneticilerine özel yapılan araştırmaların başında bulunmuştur. Dijital gerçekliğin, insan hayatındaki varlığı hızlı ve etkili oluşu yadsınamaz. Kuşaklar, insan hayatının ortam ve koşullarına göre adaptasyon gösterirler. Bu ortam ve koşulların kendilerine hâs özellikleri, kuşakları dönüştürür ve şekillendirir. Yirmi birinci yüzyılın, dijital çağın bir yansıması “Z Kuşak”dır. Kuşak Değişim Merkezi’nin iki yöneticisi olan Jason Dorsey ile Denise Villa, Z Kuşağının kimlik analizlerini yapmaktadır. Z Kuşağının bünyesinin çözümlenmesi ve geleceğe dair bir yol bulunması, ekonomik meseleyle anlaşılabilir. Bu noktada ekonomik bir çözümleme yapılmaktadır. Z Kuşağının ortaya çıkışı, bu kuşağın müşteri karakteri ve çalışma/üretme potansiyeli temel konularla üç kısım, on bir başlıkla “Z Kuşağı Ekonomisi” kitabı sunulmaktadır.

Toplumların karakter ve karakter ayrımı yapan, o çağın gelişmiş imkân ve şartlarıdır. Toplumsal yapıyı değiştiren etkili ve güçlü olaylarla benimsenmiş yaygın kabullerle her kuşak bunu temsil eden bir karaktere bürünmektedir. Kuşak Değişim Merkezi’nin iki yöneticisi Jason Dorsey ile Denise Villa örnek vaka ve saha çalışmalarıyla milenyum kuşağının son temsilcilerinden Z kuşağına geçiş dönemlerini incelemekte, analizler yapmaktadır. Z Kuşağı Ekonomisi kitabının ilk kısmı; kavram tanımlama, şekillendirici olaylar, tasarruf ve harcama konularıyla kitabın kapsamına giriş yapılmaktadır.

Hayatın her alanında etkili ve sürekli olan birçok yapının ortak bileşenleri, nesillerin karakter yapısı ve etkileşim yönlerini temsil eder. Dorsey ile Villa, kitabın birinci kısmı Z Kuşağı özelinde birbiri ardınca nesilleri farklı ve ortak yönleriyle bilgiler verir. Bu bilgilerden beş kuşağın yaklaşım doğum yıllarını şöyle sıralaya biliriz:

  • Geleneksel Kuşak(Sessiz Kuşak): 1945 öncesi
  • Bebek Patlaması Kuşağı: 1946 – 1964
  • X Kuşağı: 1965 – 1976
  • Milenyum Kuşağı(Y Kuşağı): 1977 – 1995
  • Z Kuşağı(ya da İnternet Kuşağı, İ Kuşağı): 1996 – 2012

Ekonominin dijital ortamda işleyişi, markaların ortaya çıkmasına ve büyümesine sebep oldu. Dijital ortamda ürünlerin eklenmesi ve pazarlanması, marka seviyesini, etki alanı kendine hâs kuşaklara hizmet etmeyi getirdi. Z Kuşağının ekonomide ki varlığı, dijital ortamda alışverişi, marka hassasiyeti bu yönüyle önemlidir. Keza, Z Kuşağı elinde telefon ve internet ortamına girmesiyle çocukluk cağını geçirmiştir. Z Kuşağının ekonomisini anlamamız için Dorsey ile Villa, kitabın ikinci kısmı ve üçüncü kısmını gençlerle yapılan görüşmeler sonucunda bir “kuşak modeli” sunmaktalar. Tüketici yönleriyle Z Kuşağı Ekonomisini anlamak için kitabın ikinci kısmı; Z Kuşağının marka beklentisi, ne satın alıyor? Z Kuşağıyla etkileşim ve farkındalık konuları ele alınmaktadır.

Günümüz kuşağı olan Z Kuşağının tüketici profili; ekranı hızlıca kaydırarak, dokunarak ve tıklayarak bir şeyi saniyeler içinde satın alabileceği gibi sosyal medyada ses getirecek bir etkiyi kolaylıkla yaratabilir. Mobil alışveriş, sosyal medya ve e-ticaret gelişmesiyle Z Kuşağının tüketici sahasıdır. Öte yandan Z Kuşağının tüketici sahasında hızlı ortaya çıkışı ve trendleri yaratmadaki hünerleri marka liderlerini ve iş dünyasının yöneticilerini de uyandırdı. Bu durum marka liderlerin Z Kuşağını anlamada ve kuşağa uyum göstermede proaktif bir yaklaşım benimsediler. Kitabın devam eden bu bölümünde Z Kuşağının tüketim potansiyelini yakalamaya yönelik; giyim, teknoloji, eğlence, ulaşım ve sigorta gibi konular ele alınmaktadır.

Çağımızın nesneleri üretmekten çok tüketim olduğu aşikar… Z Kuşağının ekonomisinin üretim ve pazarlama sahası internet aracılığıyla mümkün hale getirmektedir. Sanal ortamda içerik üretmek, Z Kuşağı ekonomisinin başlangıcıdır. Keza 11 – 27 yaş aralığını Z Kuşağı temsil ettiğinden Dorsey ile Villa işçi statüsünden araştırmalar ve analizlerde bulunmaktadırlar. Z Kuşağının iş araması, iş görüşmesi, işe alımı, işe uyumu ve işe bağlılık gibi temel süreçlerle kitabın üçüncü kısmında ayrıntılı bilgilerle Z Kuşağının çalışma dünyası anlatılmaktadır. Şirket yöneticileri ve iş veren kesimler için Z Kuşağıyla uyum ve verimlilik kalitesini arttırmak ve rehber edinmek için kitabın bu kısmını bilgiler verir. Geleceğe bakış ile “Z Kuşağı Yeni Başlıyor” başlıklarıyla kitabın sonuç kısımları oluyor.

Çağın kendine hâs  imkân ve şartlarının yansıması olan kuşaklar; eski ile yeni kuşakları tamamlayıcı birer halkalarıdır. Böylece doğanın bir parçası olan insanlığın döngüsel oluşumudur. “Kuşak Değişim Merkezi”nin iki yöneticisi Jason Dorsey ile Denise Villa, “Z Kuşağı Ekonomisi” kitabıyla iş dünyasında “kuşak modeli” ortaya çıkartmaktadırlar. Bu kitapla Z Kuşağı Ekonomisini anlamak ve kaliteli verimlilik elde etmek için rehber bir kılavuz niteliğini taşımakta.

Yunus Özdemir

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun