Anasayfa KitapKitap-Tanıtım İslam İktisadına Giriş

İslam İktisadına Giriş

by

İktisat Yayınları’ndan yayımlanmış bir eser, “İslam İktisadına Giriş”

Eser, iktisatla ilgili temel kavram ve meseleleri açıklayıcı güncel eserlerin bulunduğu “İktisat Giriş” dizisinde yayımlanmıştır. Dizide iktisatın ana konuları, temel yaklaşımlar, kuramlar ve altenatif yaklaşımların yer aldığı çalışmalara yer verilmektedir.

Eser Hakkında

İslam iktisadı alanında öncü çalışmaları ile bilinen Karadâğî’nin çalışması bu kitap, sünnet, makâsıdu’ş-şeri’a ve fıkıh mirası ışığında modern ekonomiyle mukayeseli olarak temellendirilmiş bir çalışma iddiası taşımaktadır. Karadâğî, İslâm hukuku ve iktisat öğrencilerinin, İslâmî bir bakış açısı ile ekonomi dünyasında tartışılan önemli konular hakkında fikir sahibi olmaları gerektiği belirtmektedir. Bu eser, bu ihtiyaca yönelik bir girişimin sonucudur.

Kitap, iktisatta yer alan en önemli kavramları tanımladıktan sonra, İslâm iktisadının araştırma yöntemini, İslâm’da iktisat ilmi, iktisat teorisi ve iktisat felsefesi gibi temel konuları incelemektedir. Bunun yanında, küresel ekonomik krizler, bilim, sistem ve teori olarak İslâm iktisadının temellendirilmesi; İslâm iktisadının kaynakları, özellikleri ve bunların araştırılma yöntemi; İslâm iktisadında büyüme ve onu destekleyen temel faktörler gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Modern iktisat çalışan öğrenciler için giriş niteliğinde olan bu kitap, İslâm iktisadı hakkında detaylı ve temellendirici bilgiler vermektedir.

Yazar Hakkında

Karadâğî, 1949 yılında Irak’ın Süleymaniye kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini âlim olan amcası Necmeddin Karadâğî’den aldıktan sonra Bağdat’a gidip önde gelen pek çok âlimden ders almıştır. Bağdat’ta Külliyetü’l-imam Azam’ı bitirdikten sonra Ezher Üniversitesi’nin Şeri’a ve Kanun Bölümü’nde İslam hukuku alanında doktorasını tamamlamıştır. 1985 yılında Katar’a giderek Külliyyetü’ş-şeria’ya intisap etmiş ve 1995 yılında profesör olmuştur. Birçoğu İslam mali sistemi olmak üzere 30’dan fazla kitabı ve 100’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Ayrıca bu alanda uluslararası pek çok kongre ve konferansta tebliğler sunmuştur. Eserlerinden bazıları şunlardır: Buhûsün fi’l-iktisadi’l-İslamî, Buhusün fî fıkhiyye- ti’l-muâmelâti’l-maliyyeti’l-muâsıra, Buhusun fıkhiyyetün ve iktisadiyyetün fî kadaya’l-bünuki’l-İslamiyye.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun