Anasayfa KitapKitap-Tanıtım Osmanlı’dan Günümüze İktisadi Meselelerimiz

Osmanlı’dan Günümüze İktisadi Meselelerimiz

by

Albaraka Yayınları’ndan yayımlanış bir eser, “Osmanlı’dan Günümüze İktisadi Meselelerimiz” 

ESER HAKKINDA

Eser, içinde bulunduğumuz medeniyet coğrafyasında yaşayan ve düşünen zekâların yüz yılı aşkın bir süredir tartışageldiği iktisadi meseleleri konu edinmektedir. Fransızların 20. yüzyılda yetiştirdikleri en büyük tarihçilerden Fernand Braudel, “İktisadi ve sosyal meselelerle ilgili bir konuda hüküm verebilmek için o meseleye en az iki yüz yıl, daha iyi anlamak için üç yüz yıl, daha da iyisi için dört yüz, hatta beş yüz yıl geriden bakmak gerekir.” der. Buna karşın bu coğrafyada yetişmiş kimi düşünür, akademisyen ve tarihçilerimiz Braudel’in tarifinin aksine sosyal ve iktisadi meselelerimizi belirli ön yargılarla ve/veya hakikatten uzak bir şekilde üretilmiş bilgi ve teoriler aracılığıyla çözümleme çabalarını bugün de yer yer sürdürür.

Bu doğrultuda ülkemizde özellikle belli başlı kesimlerde kabul gören Avrupa-merkezci yaklaşıma dayanan bakış açılarının, sosyal ve iktisadi meselelerimizle ilgili doğruya ve hakikate ulaşmakta önemli bir engel teşkil ettiğinin altını çizmek gerekir. Ancak diğer yandan Osmanlı arşivlerinde yapılan çalışmalar ve kendi iç dinamiklerimizle ortaya koyulan değerlendirmelerle Avrupa-merkezci bakış açısı, yerini adım adım daha makul ve gerçeğe uygun açıklama şemalarına bırakmaktadır.

Medeniyet coğrafyamızda Osmanlı’dan günümüze süregelen değişim ve dönüşümde devamlılık arz eden konular olduğu muhakkaktır. Bunlardan belki de en önemlileri iktisadi alandaki meselelerimizdir. Prof. Dr. Mehmet Bulut’un bu çalışmasındaki ana gaye, sözü edilen konulara dair daha bütüncül ve tutarlı bir anlayış ve kavrayış geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

YAZAR HAKKINDA

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde iktisat tarihi profesörüdür. 1970 yılında Çanakkale’de doğdu. İlk ve orta eğitimini Çanakkale’de, yüksek öğrenimini İzmir’de 1992’de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. 1994-1996 yılları arasında Ankara ve İstanbul’da iki farklı Üniversitede ayrı ayrı doktora derslerini bitirip “yeterlilik” sınavlarını da başarıyla tamamladıktan sonra “iktisat ve tarih” alanında çalışmayı planladığı konudan dolayı modern kapitalizmin ilk merkez ülkelerinden Hollanda’da doktora yapmaya karar verdi. İktisat tarihi alanında 1998 yılında Posthumus Enstitüsü’nden ikinci yüksek lisans ve 2000 yılında da Utrecht Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2003’te Doçent ve 2008 yılında Profesör oldu.

Araştırma Görevlisi olarak 1993 yılında Kırıkkale Üniversitesinde başladığı akademik kariyerine doktora sonrasında Başkent Üniversitesi’nde devam etti. İlgili üniversitede, öğretim üyeliği, İktisat Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2011 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı oldu; 2012 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği’ne atandı. Aynı yıl Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyeliğine seçildi. 2013 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü oldu. 2016 yılında Cambridge Analytica IF tarafından verilen Yüksek Öğretime Hizmet ödülüne layık görüldü. Yine aynı yıl Oxford Worldwide Press tarafından yayınlanan “Successful People in Turkey” adlı eserde Türkiye’nin en başarılı insanları arasında yer aldı.

Prof. Dr. Bulut, uzun dönem (long term-longue durée) ekonomik kalkınma ve gelişme, ülkeler arası ekonomik farklılıkların nedenleri, performans karşılaştırmaları, uluslararası ekonomi politik, Osmanlı iktisat ve medeniyeti, Osmanlı-Avrupa-Atlantik Ekonomik İlişkileri, İktisat Tarihi, İktisadi Düşünce, İslam İktisadı, Finans ve Kurumlarla ilgili alanlarda çalışmaktadır. İsveç/Dalarna, İngiltere/Cambridge ve Amerika Birleşik Devletleri/Harvard ve Princeton Üniversitelerinde araştırmalar ve akademik çalışmalar yaptı. Yurt içi ve yurt dışındaki yayınevlerinde İngilizce ve Türkçe kitapları yayımlandı. American Journal of Economics and Sociology (New York), Journal of Economic and Social History of Orient (Leiden), Journal of European Economic History (Roma) ve Middle Eastern Studies (Londra), Journal for the Study of Religion and Ideologies, Journal of Al-Tamaddun (Kuala Lumpur), Journal of Nusantara Studies (Jakarta) gibi akademik dergilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası yayın organında makaleleri yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Bulut, Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi ile İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’nin editörlüğünü yürütmektedir. Bulgarca, Arapça, Felemenkçe ve İngilizce bilen Dr. Bulut, evli ve üç çocuk babasıdır.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun