Anasayfa KitapKitap-Tanıtım İslam İktisadında Para Bakırdan Dijitale

İslam İktisadında Para Bakırdan Dijitale

by

İslam İktisadında Para Bakırdan Dijitale, Doç. Dr. Cem Korkut’un editörlüğünde  TDV – Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları’ndan çıktı. Necmeddin Güney, Ali Polat, Fatih Kaplanhan, Abdurrahman Yazıcı, Ömer Faruk Tekdoğan, Hasan Doğan, Abdurrahman Candan, Halil İbrahim Yaşlak, Melih Turan ve Yavuz Demirdöğen kitabın yazarları arasındadır. Kitabın yayım tarihi Mayıs 2021’dir.

Eser Hakkında

İslâm, insanların hayatını bütün yönleriyle kuşatır. Bu özelliği ile sadece toplumsal hayatı değil ekonomik ve finansal hayatı da tanzim eder. İslâm fıkhının dinamik ve çağa ayak uydurabilen esnek yapısı, değişime açık ve sürekli güncellenen ekonomik ve finansal hareketler ve gelişmeler ile ilgili olarak hüküm verme yetisine sahiptir. İslâm’ın zamandan ve mekândan bağımsız olan hükümleri İslâm iktisadı için de geçerlidir. İslâm iktisadı, tarihte olduğu gibi günümüzde de teknolojik gelişmeler ile şekillenen ekonomik ve finansal işlemler için öneriler sunmakta ve modeller ortaya koymaktadır. Elinizdeki bu kitapta, para kavramı tarihteki örnek yaklaşımlar, günümüzdeki mevcut uygulamalar ve gelecekteki potansiyel teknolojiler ışığında etraflıca ele alınmaktadır. Kitap, İslâm iktisadında paraya olan yaklaşımı felsefi, teorik ve fıkhi açıdan değerlendirdiği gibi güncel uygulamaları da incelenmektedir.

Cem Korkut Kimdir?

Cem Korkut, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü’nde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi’nde (TÜBA) Başkan danışmanı olarak çalışmaktadır. Lisansını, Türkiye derecesi ile burslu olarak girdiği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) İktisat bölümünde yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. 2011 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı AYBÜ’de 2014’te bitirdiği yüksek lisans tezinde günümüzdeki İslami finans kurumlarının öncüsü olarak nitelenen para vakıfları üzerine çalışmıştır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde (İZÜ) İslam ekonomisinde sermaye oluşumu, birikimi ve yapısı konusundaki tezi ile doktora derecesi almıştır. İslam ekonomisi, İslami bankacılık ve finans, para vakıfları gibi konularda yayımlanmış ulusal ve uluslararası makaleleri, kitap bölümleri bulunan Dr. Korkut aynı zamanda Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi’nin (ADAM) aktif bir üyesi olup bu merkezdeki İslam Ekonomisi Okulu’nun yürütücüsüdür. Akademik ilgi alanları İslam Ekonomisi, İslami Bankacılık ve Finans, Makroekonomik Politikalar, Uzun-dönem Dünya Ekonomisi, Osmanlı İktisat Tarihi ve İktisadi Kalkınma’dır.

İslam İktisadında Para: Bakırdan Dijitale | İslam İktisadı

Satın Almak İçin Tıklayınız.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun