Anasayfa Analiz Katılım Bankacılığının Dijitalleşmesine Yönelik Rekabet Analizi ve Dijital Strateji Bileşenleri

Katılım Bankacılığının Dijitalleşmesine Yönelik Rekabet Analizi ve Dijital Strateji Bileşenleri

by

Katılım Bankacılığının Dijitalleşmesine Yönelik Rekabet Analizi 

Güçlü Yönler

G1. Türkiye’deki katılım bankalarının dijital dönüşüm açısından gelişime açık olması

G2. Mevcut katılım bankacılığı müşterilerinin dijital hizmetlerin kullanımına açık olması

G3. Türkiye’deki finans ekosisteminde müşterilerin borçlanma ve tasarruf işlemlerinde bankalara güven duyması

G4. Bankacılık hizmetlerinde katılım esasına uygun kurumları tercih edecek müşteri popülasyonunun var olması

Fırsatlar

F1. Türkiye’deki finans ekosisteminin dijital dönüşüme hızlı adapte olması

F2. Uzaktan müşteri edinimi mevzuatının basit ve hızlı müşteri kazanımına olanak sağlaması

F3. Regülatörlerin ve otorite kurumlarının dijital bankacılık alanında çalışmalarının var olması

F4. ATM (Otomatik Vezne Makinesi) hizmetlerine erişemeyen banka müşterilerine dijital kanallar aracılığıyla hizmetlere erişim fırsatı sağlanması

F5. Dijital gelişmelerin müşteri erişimini kolaylaştırarak finansal okuryazarlığa katkı sağlaması

F6. Fintek ve teknoloji şirketleri ile ekosistem işbirliklerinde olanaklarının artması

Zayıf Yönler

Z1. Türkiye’de katılım bankalarının pazar payının görece düşük olmasının fintek işbirliği olanaklarını sınırlandırması

Z2. Ülke genelinde finansal okuryazarlığın ve dijital okuryazarlığın düşük olması

Z3. Katılım bankacılığı ürünleri hakkında genel bilgi seviyesinin düşük olması

Z4. Açık bankacılık ekosistemine sunulan hizmetlerde iyileştirme alanlarının bulunması

Tehditler

T1. Finans ekosistemine bankacılık dışı oyuncuların da talip olması

T2. İşbirliği arayışında olmayan yerel ve yabancı fintek ve neo[1]bankaların pazar payında tehdit oluşturması

T3. Hız kazanan dijitalleşme ortamında bilgi güvenliği riski ve siber saldırı tehditlerinin artması ile bankacılığa olan güven unsurunun zedelenme ihtimali

T4. Kurumlar arası müşteri geçişgenliğinin kolay olmasının operasyonel verimliliği istenilen seviyede olmayan kurumlar için tehdit oluşturması

Katılım Bankacılığı Dijital Strateji Bileşenleri

Katılım Bankacılığı Dijital Vizyonu

Katılım Bankacılığı sektörünün dijital bankacılık alanında dünya standartlarına uygun ürün ve hizmetler geliştirmesini ve bu ürün ve hizmetlerin müşterilere sunulurken deneyim açısından fark oluşturacak altyapının kurulması.

Katılım Bankacılığında Dijitalleşme Stratejisi ve Bileşenleri

Katılım Bankacılığı dijitalleşme strateji bileşenleri; finansal hizmetler sektöründeki dijitalleşmenin ve pandeminin etkisinin araştırılması, global ve yerel sektör çalışmalarının incelenmesi, konusunda uzman kurum ve uzman görüşmelerinin yapılması ve saha anket çalışması sonucunda hazırlanmıştır, 8 temel başlık altında ele alınmıştır. Bu doğrultuda stratejik pozisyonlanma ve aksiyonları daha net resmetmek amacı ile bileşenlerin ikili gruplaması üzerinden 28 ikili değerlendirme analizi yapılmıştır.

Dijital Strateji Bileşenleri ve Bileşen İlişkileri (1/2)

Dijital Strateji Bileşenleri ve Bileşen İlişkileri (2/2)

View Fullscreen

 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun