Anasayfa KitapKitap-Tanıtım Osmanlı Modernleşme Sürecinde Emek Düşüncesi: 1862-1922 Arası Osmanlı Süreli Yayınları

Osmanlı Modernleşme Sürecinde Emek Düşüncesi: 1862-1922 Arası Osmanlı Süreli Yayınları

by

Osmanlı Modernleşme Sürecinde Emek Düşüncesi: 1862-1922 Arası Osmanlı Süreli Yayınları, Haci Sarı’nın kalemiyle İktisat Yayınları’ndan çıktı.

Eser, İktisat Yayınları’nın iktisat tarihi ile iktisadı tarihsel bir bakış açısından ele alan, finans, emek, sanayi, tarım, kurum tarihi, mekânsal iktisadi tarih, ülke iktisadi tarihleri, ekonomik sistemlerin tarihi de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede kitaplardan oluşan “İktisat Tarihi” dizisi kapsamında yayımlandı. Kitabın yayım tarihi Ağustos 2021’dir.

Eser Hakkında

Emek üzerinden değerlendirilen Osmanlı’nın modernleşme tecrübesi, üretim örgütlenmesi ve iş organizasyonunun dönüştürülmesi ihtiyacının bir neticesi olarak ortaya çıkmış olmakla birlikte Osmanlı insanının varlığı algılama ve anlamlandırma biçimi üzerinde de etkili olan bir süreçtir. Osmanlı aydın zümresinin iktisadi, sosyal ve düşünsel bağlamda ortaya koyduğu emek yaklaşımları, emek kavramını Osmanlı modernleşme sürecinde önemli aktörlerden biri kılmıştır.

Modern teknolojiyi Osmanlı insanın kullanımına sunmaya yönelik bir çaba olan modernleşme; bilimsel, rasyonalist, seküler ve insan merkezli düşünüş tarzı ile kapitalist, komersiyalist ve faydacı iş ve üretim tarzı geliştirme anlamına geldiğinden sanayileşmeye yönelik her çaba özü itibariyle “modernliği” içkindir.

Geleneksel yaşam tarzının lisanıyla modern dönemde hayat imkânı aramanın ifadesi olan sa‘y- u amel, modernleşme sürecinde Osmanlı emek tasavvurunu ifade etmek için kullanılmakla birlikte modernleşme süreci, Osmanlı emek dünyasının kavramlarını form ve içerik olarak dönüştürürken emek pratiklerine de bağımlı çalışma yönünde ivme kazandırmıştır. Değişen üretim örgütlenmesi beraberinde işin yapısına uygun mücadele araçlarını da (grev) taşımıştır.

Teknolojik ilerleme, iktisadi refah ve sosyal gelişme gibi kavramlarla iç içe olan emek yaklaşımları, Osmanlı’da ideolojik ayrımlara kaynaklık teşkil ederken aynı zamanda dinî düşüncenin ıslahına varan bir etki yelpazesine sahiptir. Bu anlamda emek, Osmanlı modernleşme tecrübesinde kurucu bir vasfa sahiptir.

Haci Sarı Kimdir?

2001 yılında İstanbul Üniversitesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı İstihdamı: Anadolu-Bağdat ve Hicaz Demiryolu Örneği (1888-1918)” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2018 yılında “Modernleşmenin eşiğinde Osmanlı Süreli Yayınlarında Emek Fikri (1862-1922)” konulu teziyle doktorasını tamamladı. Halen Kırklareli Üniversitesi, Kamu Yönetimi bölümünde Dr. araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Satın almak için tıklayınız.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun