Anasayfa Rapor İKAM Ülke Raporlarının 9.’su Yayımlandı

İKAM Ülke Raporlarının 9.’su Yayımlandı

by

Ülke raporlarının 9.’su, İKAM araştırma raporlarının ise 17.’si olan “Türkiye’de Banka Dışı Bazı Finansal Kurumlar ve İslam İktisadı Açısından Değerlendirilmesi” raporu yayımlandı. Rapor islamiktisadı.net yazarımız ve yayın kurulu üyemiz Zeynep Hafsa Orhan tarafından kaleme alındı. Zeynep Hafsa Orhan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Bankacılık ve sigortacılık ana alanı, katılım bankacılığı alt alanında doçent ünvanına sahiptir.

Raporda Türkiye’deki banka dışı finansal kurumlar ele alınmaktadır. Bu kapsamda şu kurumlara yer verilmektedir; tasarrufa dayalı finansal kurumlar, kooperatifler, mikrofinans kurumları, yardım sandıkları ve kitle fonlaması ile girişim sermayesi. Söz konusu kurumları seçerken yaygınlıklarından ziyade İslami sosyal finans kavramı içerisinde değerlendirilebilir olmaları öncelenmiştir. Nitekim buna bağlı olarak her bir kurum hakkında tanım, tarih ve mevcut durumun ardından İslam iktisadı açısından değerlendirme başlığı altında ayrı bir inceleme yapılmaktadır.

Raporun Amacı:

Bu raporun amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren banka dışı finansal kuruluşlardan öne çıkanlar hakkında önce genel anlamda sonra da İslam iktisadı bağlamında inceleme yapmaktır. Bu amaç çerçevesinde bu raporda incelenecek olan beş temel yapı şudur:

• Tasarrufa dayalı (faizsiz) finansal kurumlar,

• Kooperatifler,

• (İslami) mikrofinans kurumları,

• Yardımlaşma sandıkları,

• Kitle fonlaması ile girişim ve risk sermayesidir.

Bu rapora bunların dahil edilmesinin temel sebebi, banka dışı finansal kuruluşların neler olabileceğini belirlemek için yapılan başlangıç araştırmasında Türkiye için öne çıkan kuruluşların bunlar olmasıdır.

Rapor İçeriği:

Raporda giriş kısmını takip eden ikinci bölümde Türkiye’deki banka dışı finansal kuruluşlar incelenmiştir. Bu kapsamda kuruluşlara dair veri paylaşımı, kuruluşların genel yapısı ve çalışma faaliyetleri yer almıştır.. Buna ilave olarak, söz konusu kuruluşlar İslam iktisadı açısından değerlendirilmiştir.

RAPORA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun