Anasayfa Analiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak

by
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için herkes tarafından olağanüstü çaba gösterilmesi gerekiyor.

Pandeminin dünyadaki yoksullar üzerindeki etkisi daha sert olmuştur. COVID-19, sadece 2020’de yaklaşık 100 milyon insanı aşırı yoksullukla mücadele etmek zorunda bırakırken, BM 2021’in sonunda bazı bölgelerde yoksulluğun 30 yıl içinde görülmeyen seviyelere çıkabileceği konusunda uyarıyor. Mevcut kriz, düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin artık sağlık, eğitim, fiziksel altyapı ve diğer temel ihtiyaçlara uzun vadeli yatırımlarla yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak için acil harcamaları dengelemesi gerektiğinden, temel Kalkınma Hedeflerine doğru ilerlemeyi rayından çıkardı.

Yakın zamana kadar, kalkınma, yoksulluk ve çocuk ölümlerini azaltmada ölçülebilir bir başarı istikrarlı bir şekilde sağlandı. Ancak Pandemiden önce bile, birçok ülke 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerini karşılama noktasında başarılı değildi. Covid-19, 150 milyondan fazla insanı enfekte ederek ve üç milyondan fazla insanı öldürerek ülkelerin kalkınma gündemini sert bir şekilde vurdu. Düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ekonomiler arasındaki gelir yakınsama eğilimlerini tersine çevirerek dünyayı şiddetli bir resesyona sürükledi. Pandeminin kalıcı etkisi ekonomik kriz ile sonuçlanırsa, gerileme çok daha büyük olabilir.

Kilitlenme önlemleri ekonomik faaliyeti önemli ölçüde yavaşlattı, insanları gelirden mahrum bıraktı ve çocukların okula gitmesini engelledi. Bir ekonominin beşerî sermayesine ve dolayısıyla büyüme potansiyeline uzun süreli zararın, kalkınma finansmanı ihtiyaçlarını yılda 1,7 puan daha artırabileceğini tahmin ediliyor.

IMF, Pandeminin başlamasından bu yana 86 ülkeye 110 milyar dolarlık acil durum finansmanı sağladı. Ama bu tek başına yeterli değil. IMF ‘in yaptığı yeni bir çalışmada, gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için uzun vadeli büyümeyi artırabilecek, daha fazla geliri harekete geçirebilecek bir öneri çerçevesi sunmuştur.  IMF araştırmasında, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin finansmanı da dahil olmak üzere kalkınma finansmanı stratejilerini değerlendirmeye yardımcı olacak yeni bir makroekonomik araca odaklanıyorlar. Sağlık, eğitim, ulaşım, elektrik, su ve sanitasyon gibi sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temelindeki beş alanda sosyal kalkınma ve fiziksel sermayeye yatırım yapmaya odaklanılmıştır. Bu kilit kalkınma alanları, çoğu devlet bütçesindeki en büyük harcamalardır.

Ülkeler, Pandeminin tetiklediği bu yeni, daha zor koşullar altında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru anlamlı bir ilerlemeyi nasıl sağlayabilirler?

Kolay olmayacak. Ülkeler, kalkınmayı finanse etmek ve borç sürdürülebilirliğini korumak arasında uzun vadeli kalkınma hedefleri ile acil ihtiyaçları karşılamak, insanlara yatırım yapmak ve altyapıyı yükseltmek arasında doğru dengeyi bulmak zorundadırlar. Aynı zamanda, aşağıdakilere öncelik vererek oldukça iddialı bir reform gündemi izlemeleri gerekecektir:

  • Erdemli bir şekilde gerçekleşecek büyümeyi teşvik etmek. Bu da gelişme için ek kaynaklara yol açar ve büyümeyi daha da teşvik eder. Bu nedenle, makroekonomik istikrarı, kurumsal kaliteyi, şeffaflığı, yönetişimi ve finansal katılımı artırma çabaları da dahil olmak üzere büyümeyi teşvik eden yapısal reformlar esastır. Çalışmada, Nijerya ve Pakistan’ın güçlü büyümesinin, 2015’ten önce aşırı yoksulluğu azaltmada önemli adımlar atmalarını nasıl sağladığını vurgulamaktadır. O zamandan beri bu kalabalık ülkelerde durmuş olan jumpstarting büyümesi çok önemli olacak.
  • Vergi toplama kapasitesinin güçlendirilmesi, kilit kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli olan temel kamu hizmetleri için ödeme yapmak hayati öneme sahiptir. Deneyimler, kapsamlı vergi politikası ve yönetim reformları yoluyla vergi-GSYİH oranının orta vadede ortalama 5 puan artırılmasının birçok gelişmekte olan ülke için iddialı ancak ulaşılabilir bir hedef olduğunu göstermektedir.
  • Harcama verimliliğini artırmak. Gelişmekte olan ülkelerdeki kamu yatırım harcamalarının yaklaşık yarısı boşa harcanmaktadır. Gelişmiş şeffaflık ve yönetim ile birlikte daha iyi ekonomik yönetim yoluyla verimliliğin arttırılması, hükümetlerin daha azıyla daha fazlasını elde etmelerini sağlayacaktır.
  • Özel yatırımları katalize etmek. Daha iyi yönetim ve daha sağlam bir düzenleyici ortam yoluyla kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi, ek özel yatırımların katalize edilmesine yardımcı olacaktır.

2000 yılında, küresel liderler yoksulluğu sona erdirmek ve herkes için refah ve fırsat için bir yol oluşturmak için yola çıktılar. Bu hedefler Milenyum Kalkınma Hedefleri ve 15 yıl sonra 2030 için belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile sabitlenmiştir. İkincisi, şimdi ve gelecekte insanlar ve gezegen için barış ve refah için ortak bir planı temsil ediyor. Hem insan hem de fiziksel sermayeye önemli yatırımlar gerekiyor. Bu nedenle uluslararası toplumun da adım atmasını bekliyor. Kalkınma ortakları resmi kalkınma yardımını mevcut yüzde 0,3’ten BM’nin GSYİH’in yüzde 0,7’si hedefine kademeli olarak artırırsa düşük gelirli birçok gelişmekte olan ülke 2030’a kadar veya kısa bir süre sonra kalkınma hedeflerini tutturabilecek bir konumda olabilir. Bu tür bir yardımın sağlanması, şu anda büyük olasılıkla kendi ekonomik zorluklarına daha fazla odaklanan gelişmiş ekonomilerdeki politikacılar için gerçekçi olmayabilir. Ancak gelişime yardımcı olmak, herkes için potansiyel olarak yüksek getiriye sahip değerli bir yatırımdır. Joseph Stiglitz’in deyişiyle, tek gerçek ve sürdürülebilir refah ortak refahtır.

Kaynak:  IMF

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun