Anasayfa KitapKitap-Tanıtım İslam Ticaret Hukuku Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ve Opsiyonların Analizi

İslam Ticaret Hukuku Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ve Opsiyonların Analizi

by

Vadeli iş­lemler, bugün uygulanan ­şekliyle İslam hukuk kurallarının meydana geldiği klasik dönemde var olmayan, modern sistemin ortaya koyduğu bir üründür. Konuya ilgi duyan araştırmacılar bu nedenle vadeli i­şlemlerin İslam hukukuna göre geçerli olan sözleşmelerden hangileriyle benzerlik gösterdiği ve hangi fıkhi problemleri barındırdığı sorularına cevap bulmaya çalı­şmış­lardır. Kamali, kaleme aldığı bu kitapta vadeli i­şlem ve opsiyonları tüm yönleriyle ele almı­ş, meselenin fıkhi yönünü ayrıntılı bir analize tabi tutmuş­tur. Bu bağlamda konuyla ilgili mevcut çalı­şmalar titizlikle gözden geçirilerek eserde yeni bir bakı­ş açısı sunulmuştur.

Bu araştırmanın en dikkat çekici özelliği; ­şeriatın temel kaynaklarının, Müslüman toplumun ekonomik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için hayati önem arz eden bir konuda nasıl ele alınması gerektiğine dair cesur ama yerinde yaklaşımlar ortaya koyması ve farklı bir yorum önerisinde bulunmasıdır. Eserin bu noktada Türkçe literatüre katkı sağlayacağı ve yeni müzakere alanlarına kapı aralayacağı a­şikârdır.

Kaynak: Kitap Yurdu

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz