Anasayfa Genel Ebu Yusufun Kamu Maliyesine Katkısı – Şahin YEŞİLYURT

Ebu Yusufun Kamu Maliyesine Katkısı – Şahin YEŞİLYURT

by
Ebu Yusufun Kamu Maliyesine Katkısı – Şahin YEŞİLYURT
Maliye Dergisi, Sayı 169, Temmuz – Aralık 2015

Öz

İslam  tarihinin  önemli  isimlerinden  olan  İmam  Ebu  Yusuf,  Abbasi  Devleti döneminde kurulan ve kadıların kadısı anlamına gelen kãdilkudât makamının ilk  temsilcisi, İmam  Ebu Hanife’nin önde gelen  talebelerindendir. Siyaset,  sosyoloji, iktisat ve kamu maliyesi gibi alanlarda önemli görüşler ileri sürmüştür. Çalışmada bu alanlardan kamu maliyesi alanına yapmış olduğu katkılar ele alınmış ve tarihte yazılmış  ilk  kamu  maliyesi  kitabı  olan Kitâbü’l-Harâc eseri  incelenmiştir.  İslam dininin toplumsal hayatın iyileştirilmesine ve sosyal refahın sağlanmasına verdiği önem neticesinde, İmam Ebu Yusuf’un kamu maliyesi alanına katkısı; optimal vergi oranı , ödeme gücü, ayırma kuramı, vergilendirme dönemi, çifte vergilendirme gibi kavramlar üzerinden sunulmuştur.

Anahtar  Kelimeler: İmam Ebu Yusuf, Kitâbü’l-Harâc, İslam Kamu Maliyesi, İslam Vergi Hukuku, İslam Tarihi

View Fullscreen

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz