Anasayfa HaberGündem Katılım Finans Kefalet A.Ş. İlk Kefaletini Vererek Faaliyete Başladı

Katılım Finans Kefalet A.Ş. İlk Kefaletini Vererek Faaliyete Başladı

by

Faizsiz Bankacılık sektöründe, belirlenen hedeflere erişimi desteklemek, katılım finans esasları çerçevesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini sağlamak ve bu tip işletmelere faaliyet gösterdikleri sektörlerde rekabet gücü kazandırmak adına kurulan Katılım Finans Kefalet (KFK) A.Ş. ilk kefaletini vererek faaliyetine başlamış oldu.

Bütün dünyada ekonomik büyüme ve istihdam için üretim kapasiteleri artırılmaya çalışılmaktadır. Üretimi artırmak için gerekli olan finansman geçmişte sadece konvansiyonel bankalar üzerinden sağlanırken günümüzde katılım finans esasları çerçevesinde faaliyet gösteren kurumlar da ciddi oranda etkin durumda. Bu çerçevede, ahlaki ve insani değerler ile risk paylaşımını merkezine koyan, sosyal adaleti önceleyen, paylaşımcı ve pozitif sosyal etki oluşturan katılım finans kuruluşları, ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlayacak ciddi potansiyele sahiptir. 2023 yılı itibarıyla ikisi dijital olmak üzere sekiz adet katılım bankası finans sektöründe faaliyet göstermektedir. Katılım bankalarının bankacılık sektöründeki toplam aktif payının, 2025 yılında % 15’e ulaşması öngörülmektedir.

KFK, SEKTÖRÜN BÜYÜMESİNE KATKI SUNACAK
Sektörde, belirlenen hedefe ulaşılmasını desteklemek, Katılım Finans esasları çerçevesinde küçük ve orta boy işletmelerin finansmana erişimini sağlamak ve bu tip işletmelere faaliyet gösterdikleri sektörlerde rekabet gücü kazandırmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, 29.03.2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve altı Katılım Bankasının ortaklığı ile Katılım Finans Kefalet A.Ş. (KFK) kuruldu.

KFK, teminat yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duydukları banka finansmanına ulaşmakta zorluk çeken KOBİ’lere, özkaynak ya da hazine kaynakları üzerinden destekler sunmakta olup bu sayede KOBİ’ler projelerini hayata geçirebilmekte ve işletmelerini büyüterek sürdürülebilirliğini sağlamaktadırlar.

TEMEL HEDEF FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK
KFK’nın temel hedefi, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmak koşuluyla, yurt içi ve yurt dışında uygulanan ve ülkemiz koşullarına uygun yeni geliştirilecek garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla her türlü finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak adına gerçek kişi veya tüzel kişiler lehine kefalet vererek desteklemektir.

Katılım Finans Kefalet, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihtiyaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Katılım esaslarına uygun çalışan işletmeler, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını Katılım Finans Kefalet Şirketi’nden karşılayabilecektir.

KFK’NIN 2023 HEDEFİ 1 MİLYAR TL FİNANSMAN HACMİ

KFK, Temmuz 2023 itibariyle 6 Katılım Bankası ile bir Protokol imzalayarak öz kaynaklarından 300 milyon TL finasman hacmi oluşturan ilk kefalet paketini hizmete sundu.   2023 yılı sonuna kadar da 1 milyar TL tutarında finansman hacmini oluşturacak yeni paketler açıklamayı hedeflemektedir.

Ağustos 2023 itibariyle finansman ihtiyacı olan firmalara, azami 12 ay vadeli 10 milyon TL’ye kadar KFK teminatı ile Katılım Bankaları üzerinden destek sağlanmaya başlandı.

İSTANBUL’UN KATILIM FİNANS EKOSİSTEMİNİN MERKEZİ OLMASI ADINA KFK GEREKLİ DESTEĞİ VERECEK
Sahip olduğu kültürel miras, jeopolitik konumu, ekonomik büyüklüğü ve hinterlandı ile İstanbul, uluslararası bir katılım finans merkezi olmak için gereken pek çok şartı karşılamaktadır. Diğer yandan, ülkemizin 40 yılı aşkın katılım finans tecrübesinden beslenerek İstanbul Finans Merkezi, yeni finansal mimarinin oluşmasında önemli merkezlerden biri olmaya aday. KFK, sosyal sorumlu finans, yeşil finans gibi alternatif finans alanları ve finansal teknolojiler gibi projeleri destekleyerek katılım finans ekosisteminin büyümesine katkı sunacaktır. İFM projesinin ve Katılım Bankalarının, arzuladıkları hedefleri yakalayabilmeleri söz konusu süreçte bir fırsat olarak görülmektedir.

***

Kaynak: Katılım Finans

 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun