Anasayfa KitapKitap-Tanıtım 16. Yüzyılda Osmanlı’da Paranın Değer Kaybı ve Timurtâşî’nin Nükûd Risalesi

16. Yüzyılda Osmanlı’da Paranın Değer Kaybı ve Timurtâşî’nin Nükûd Risalesi

by

16. Yüzyılda Osmanlı’da Paranın Değer Kaybı ve Timurtâşî’nin Nükûd Risalesi eseri Albaraka Yayınları’ndan çıktı!

 

Eser Hakkında

Fıkıh metinleri, Hanefî mezhebinin hukuk kurallarını benimsemiş Osmanlı’nın tarihi hakkında kıymetli bilgiler sunmaktadır. Özellikle hukuki, siyasi, iktisadi değişim veya dönüşüm zamanlarında telif edilmiş fıkıh kitapları, fetva mecmuaları ve daha özel meseleleri konu edinen risalelerde kayda değer tespit ve tahlillere rastlamak mümkündür. Fıkıh metinlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü geniş coğrafya ve halkı hakkında sunduğu bilgilerin birçoğu henüz işlenmemiş hâldedir. Osmanlı döneminin birkaç asra yayılmış olması, fıkıh eserlerinin sayıca çokluğu ve muhteva itibariyle geniş olması, henüz ismini bile duymadığımız eserlerin satır aralarında saklı nice önemli bilgiler olduğunu düşündürmektedir. Elinizdeki kitap, bu eserlerin bir örneği olarak Hanefî mezhebinin önemli isimlerinden Şemseddin Timurtâşî’nin (v.1599) kaleme aldığı bir fıkıh risalesini, döneminin iktisadi şartları ile beraber inceleyip böylesi bir okumanın hem dönemin iktisat tarihine hem de risalenin fıkhî anlamına yaptığı katkıyı tartışmaktadır.

Yazar Hakkında

Şeyma Akbayır

Marmara Üniversitesi İlahiyat ve İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca İlimler ve Sanatlar Merkezi’nde (İSM) klasik İslami ve sosyal bilimler alanlarında seminerler aldı. Dil eğitimi maksadıyla Ürdün’de, değişim programıyla da Malezya İslam Üniversitesi’nde (IIUM) bulundu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde “16. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Parasal İstikrarsızlık ve Şemseddin Timurtâşî’nin Nükûd Risalesi” isimli teziyle tamamladı. Hâlen aynı üniversitede “Osmanlı Malikâne Sisteminin Hukuki Temelleri” isimli doktora çalışmasına devam etmektedir.

Kaynak: Albaraka Yayınları

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun