Anasayfa KitapKitap-Tanıtım İslam İktisadında Selem: Fıkhi ve İktisadi Yönleriyle

İslam İktisadında Selem: Fıkhi ve İktisadi Yönleriyle

by

“İslam İktisadında Selem: Fıkhi ve İktisadi Yönleriyle” İktisat Yayınlarından çıktı!

 

Eser Hakkında

Bu kitapta selem konusu; tarihî, iktisadi, fıkhi ve güncel yönleriyle ele alınmıştır. Altı bölümden oluşan bu kitapta ilk olarak selemin İslam hukukundaki yeri İncelenmektedir. Bu bölümde selemin tanımı, selemin rükün ve şartları, selem akdinin meşruiyetine ilişkin deliller yer almaktadır. İkinci bölümde, selemin günümüzdeki kullanım örnekleri bulunmakta, çeşitli ülkelerdeki İslami bankaların selem uygulamaları incelenerek dünya uygulamaları okuyucuya sunulmaktadır. Üçüncü bölümde Türkiye’deki finansal ekosistem gözetilerek selemin, çiftçilerin finansman ihtiyacını karşılama potansiyeli tartışılmakta ve gerek katılım bankaları gerek ürün ihtisas borsaları aracılığıyla kullanılabilecek modeller önerilmektedir. Dördüncü bölümde selemin iktisadi etkileri incelenerek arz ve talep dengesine olan etkisi tartışılmaktadır. Beşinci bölümde, tarihte ve günümüzde selem uygulamalarının fıkhi değerlendirmesi yapılmaktadır. Altıncı ve son bölümde ise katılım bankalarının selemi kullanması durumunda AAOIFI standartlarına göre nasıl muhasebeleştirmesi gerektiği aktarılmaktadır. Bu kitabın, İslam iktisadı ve finansı alanında çok fazla tartışılmayan bir konuyu ele alması açısından literatüre katkı sunacağını düşünüyoruz. Tarımın, İslami finans araçlarıyla finansmanı konusunda yapılacak yeni çalışmalar için de ufuk açıcı olmasını ümit ediyoruz.

Editörler Hakkında

Mervan Selçuk

2009 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nü kazanmış ve 2014 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede İslam İktisadı ve Finansı Bölümü’nde 2014 yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2015 yılında Sakarya Üniversitesi’ndeki İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İSEFAM) araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Eğitimine Sakarya Üniversitesi’nde İslam Ekonomisi ve Finansı alanında devam etmekte ve doktora tez çalışmalarını sürdürmektedir.

Salih Ülev

Salih Ülev, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını, 2016 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde tamamladı. 2012-2014 yılları arasında Maliye Bakanlığı Bilecik Defterdarlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev alan Ülev, Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalında “İslami Mikrofinans Programlarının Etkinliği: İKSAR Karz-ı Hasen Örneği” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Halihazırda aynı üniversitede İslam iktisadı ve Finansı alanında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun