Anasayfa Köşe Yazarları Murat ŞİMŞEK

Murat ŞİMŞEK

by

Samsun’da doğdu. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1999). Yüksek Lisansını (2002) ve doktorasını (2008) aynı üniversitede tamamladı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalıştı (2011-2013). 2015’te doçent oldu. Konya NEÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku anabilim dalında görev yaptı (2013-2020). Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam hukuku profesörü ve dekan olarak görev yaptı (2020-2022). Ebu Hanife ve Hanefilik konularında uzmandır. Bu bağlamda İslam hukuk tarihinin Hanefilik özelinde gelişimi, Osmanlı dönemi uygulamaları ve Mecelle ile ilgili araştırmaları vardır. Fıkıh usulünde sünnet, Hz. Peygamber’in tasarrufları ve nass kavramı alanında; yine teorik ve tarihi bağlamda fıkıh ilminin konusu, ilkeleri, meseleleri, ilimler tasnifindeki yeri konularında çalışmalar yaptı. Fıkhın pratik alanıyla ilgili olarak İslam ekonomisi ve finansı, İslami sigortacılık, blokzincir teknolojisi ve kripto varlılar, helal değer zinciri, helal yaşam, helal gıda, helal ekonomi ve helal turizm konularında çalışmalar yürütmektedir. NEÜ Helal ve Sağlıklı Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü (2017-2020) ve TSE Helal Gıda Akademik İstişare Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Uzmanlık alanı haricinde akademik faaliyet alanı olarak tahkikli metin neşri (edisyon kritik) araştırmalarıyla ilgilenmekte, Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi (tahqiq.org) editörlüğünü yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Önemli eserleri arasında İmam Ebû Hanîfe ve Hanefîlik (Hacıveyiszade Vakfı Yayınları, 2019), İslam Hukukunda Bağlayıcılık Bakımından Hz. Peygamber’in İctihad ve Tasarrufları (Ankara: TDV, 2021), İslami Finans Açısından Blokzincir Teknolojisi (edit kitap, NEÜ Yayınları, 2020) ve Tahkik dergisi sayılabilir. Bilimsel dergilerde birçok makalesi, uluslararası sempozyumlarda birçok bildirisi ve birçok kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun