Anasayfa KitapKitap-Tanıtım İslam İktisadı Tüketim Anlayışı: İsraf Perspektifinden Değerlendirme

İslam İktisadı Tüketim Anlayışı: İsraf Perspektifinden Değerlendirme

by

Hasan Durmuş’un “İslam İktisadı Tüketim Anlayışı: İsraf Perspektifinden Değerlendirme” isimli kitabı Orion Akademi yayınlarından çıktı.

Eser Hakkında

Alışkanlıklar, tercihler, duygular, normlar ve niyetler israfın ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Değişen toplumların düzensiz alışveriş tercihleri nedeniyle bozulan tüketim alışkanlıkları arz ve talebin dengesi bozmaktadır. Bu dengenin bozulması ürünlerin fiyatlarında artış meydana getirmektedir. Dolayasıyla hem kaynaklar hem de milli gelir olumsuz etkilenmektedir. Kaynakların verimli kullanılamaması, toplumun bir kesimi bolluktan israfı ederken, diğer bir kesimi ise çöpten yiyecek toplayacak duruma düşürmektedir. Bu kitap, klasik iktisat ve İslam iktisadı perspektifinden tüketim ve harcamalar ele alınmaktadır. Klasik iktisadın itici gücü olan aşırı tüketim anlayışının sonuçları ve buna karşın İslam iktisadının ahlaki değer sisteminin sosyo-ekonomik hayata etkilerini tespit etmeyi hedeflemektedir. Bu kitapta, ilk bölümde klasik iktisat perspektifinden tüketimin kavramsal çerçevesi ve alt başlıklarında, tüketim, ihtiyaç, fayda kavramı, tüketim teorileri, fonksiyonel olmayan talep türleri, tüketim toplumu ve kültürü, postmodern dönemde aşırı tüketim anlayışı ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise İslam iktisadının kaynakları, tüketim ve harcama kavram ve ilkeleri, bozgunculuk ve savurganlıkla ilgili ayet ve hadisler, israf kavramı ve türleri, israfın azaltılmasındaki ahlaki değerlerin rolü ele alınmaktadır.

Hasan Durmuş Kimdir?

Hasan Durmuş, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğdu. 2013 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini, 2017 yılında ise Gaziosmanpaşa Ünivesitesi İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalında başladığı doktora öğrenimini 2022 yılında tamamladı. Yüksek lisansta spor ekonomisi üzerine yaptığı çalışmada “Futbolun Ticari Sektöre Dönüşmesi Ve Süper Lig Takımlarının Sportif Ve Mali Başarı Üzerine İki Eksenli Analiz” tezini yazdı. Doktorada ise gıda israfı üzerine çalışma yaptı ve “Gıda İsrafının Boyutunun Tespiti Üzerine Bir Araştırma: Sakarya İli Örneği” başlıklı tezi hazırladı. Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezinde Araştırmacı olarak görev almaktadır.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun