Anasayfa KitapKitap-Tanıtım Katılım Bankaları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri

Katılım Bankaları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri

by

Nobel Yayıncılık’tan yayınlanmış bir eser, “Katılım Bankaları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”

Kitap Nobel Yayıncılık, ‘İktisat ve İdari Bİlimler’ katagorisinde yayımlanmıştır.

Eser Hakkında

Bütün dünyada ve ülkemizde son yıllarda katılım bankaları, bankacılık sektörünün önemli bir bileşeni hâline gelmiş ve işletmelerin finansmanında önemli bir kaynağa dönüşmüşlerdir. Ancak yıldızı hızla parlayan katılım bankalarının aslında sektördeki payını istenilen düzeyde artıramadığı görülmektedir. Katılım bankalarının konvansiyonel bankalara göre fon toplama ve kullandırma yöntemlerinde bir kısım farklılıkların olması, onlara bazı avantajlar kazandırırken bazı dezavantajlar da sağlamaktadır.
Bu kitapta, Türk bankacılık sistemi içerisinde katılım bankacılığının yeri, sistemde yer alan diğer bankalarla olan ilişkisi değişik açılardan ele alınarak; tüm dünyadaki finansal entegrasyon ve tasarrufların değerlendirilmesi ihtiyacı sonucu gelişme gösteren katılım bankacılığı, mercek altına alınmaktadır. Ayrıca katılım bankaları ve mevduat bankalarının banka kredilerinde sektörel yoğunlaşma ve kredi portföy çeşitlendirmesinin banka kârlılığına etkisi karşılaştırılarak analiz edilmektedir. Burada hangi bankaların hangi sektörlere daha fazla ağırlık verdiği ve katılım bankalarının sektör içindeki payının belirlenmesi, katılım bakacılığının son otuz yılda geldiği yeri belirlemek ve gelecek projeksiyonu çıkarmak için çalışmayı oldukça önemli hâle getirmekedir.

Yazar Hakkında

20 Ekim 1970’de Kayseri’de doğan İlyas Bozkurt evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça olmak üzere iki yabancı dil bilmektedir. İlk ve orta okulu Kayseri’de okuyan Bozkurt, lise öğrenimini Bursa Süleyman Çelebi lisesinde tamamladı.
Sonra sırasıyla:
LİSANS:
• Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “İKTİSAT” bölümünü;
YÜKSEK LİSANS:
• İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA (Master of Business Administration) İŞLETME MASTIRInı ve daha sonra;
DOKTORA:
• İstanbul Okan Üniversitesi’nde FİNANS ALANINDA EKONOMİ DOKTORASI ‘nı
tamamladı.

Tezleri:

• Katılım Bankaları ile Geleneksel Bankaların Farklılıkları, Güçlü ve Zayıf Yönleri ve Çözüm Önerileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009. (Yüksek Lisans Tezi)

• Katılım Bankaları ile Geleneksel Bankaların Farklılıkları, Güçlü ve Zayıf Yönleri ve Türkiye Ekonomisine Katkıları (2005 – 2020), İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022. (Doktora Tezi)

Makaleleri:

• Selefiliğin Tarihsel Gelişimi ve Felsefi Altyapısı, Tesam Akademi Dergisi, Ocak 2016, 3 (1), 9 – 52.

Raporları:

• Uluslararası Sistemde Değişen Dengeler ve Türk Dünyası, TESAM Dış Politika Raporu – 14, Ağustos 2021.

• Selefiliğin Tarihsel Gelişimi ve Felsefi Altyapısı, TESAM Dış Politika Raporu – 10, Ocak 2018.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun