Anasayfa Rapor “Yeşil Finans Uygulamaları ve Katılım Bankacılığının Sosyal Boyutu” Politika Notu Yayımlandı

“Yeşil Finans Uygulamaları ve Katılım Bankacılığının Sosyal Boyutu” Politika Notu Yayımlandı

by

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından 16 Nisan 2022’de düzenlenen “Yeşil Ekonomi ve Çevre Çalıştayı” Politika Notu “Yeşil Finans Uygulamaları ve Katılım Bankacılığının Sosyal Boyutu” başlığı ile yayımlandı. Rapor, Dr. İlker KOÇ ve Mümine Kübra ALTUNTAŞ tarafından yazıldı.

Dr. İlker KOÇ, 2001 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Doktora eğitimini 2020 yılında, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Bankacılık Bölümünde tamamladı. Halen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Mümine Kübra ALTUNTAŞ, 2012 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden fakülte ikincisi olarak mezun oldu. 2013 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Halen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nda katılım bankacılığı biriminde bankacılık uzmanı olarak çalışmaktadır.

Rapor Özeti

Yeşil finansman, iklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere çevresel faktörlerin iyileştirilmesi ve zararlı ekonomik süreçlerin sonlandırılmasına yönelik faaliyetlerin finansmanı olarak tanımlanmaktadır. Önemi dünya genelinde artmakta olan yeşil finansman, her geçen gün büyüyen bir piyasaya dönüşmektedir. Ülkemizin çeşitli uluslararası anlaşmalar uyarınca taahhüt ettiği yeşil dönüşümü sağlamak üzere, söz konusu piyasalardan kaynak sağlama ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda hem ülkemizde yeşil finansman faaliyetlerinin geliştirilmesi hem de uluslararası yeşil finansal piyasalara ulaşılabilmesi için çeşitli altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bununla beraber, yeşil ekonomik dönüşümün neden olacağı ekonomik sorunların hafifletilmesi amacıyla sürdürülebilir finansın bir unsuru olan sosyal finansın da geliştirilmesi gerekmektedir. Sosyal finans ile prensipleri bakımından önemli benzerlikleri olan katılım finans sektörünün bu alanda öncü bir rol oynayabileceği değerlendirilmektedir. Bu çalışmada yeşil finansman, sosyal finansman ve katılım finansın sosyal yönünün geliştirilmesine ilişkin gereksinimler araştırılmış ve ülkemiz özelinde konuya ilişkin öneriler sunulmuştur.

Politika Notu İçin Tıklayınız

View Fullscreen

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun