Anasayfa Temel Kavramlar AMORTİSMAN NEDİR?

AMORTİSMAN NEDİR?

by

Amortisman Ne Demek?

Amortisman, kelime anlamı olarak yıpranma payı demektir. İşletmelerde demirbaş eşyalar genellikle 1 yıldan daha fazla kullanılmakta ve bu süre içerisinde yıpranarak değer kaybetmektedir. Değer kaybı yaşanan bu durumlarda eşyaların kullanım süresi boyunca gider olarak yazılması gerekmektedir.

Amortisman Yöntemi Çeşitleri Nelerdir?

Yaygın olarak kullanılmakta olan amortisman yöntem çeşitleri 3’e ayrılmaktadır. Bu türler aşağıda belirtildiği gibi açıklanabilmektedir.

1) Normal Amortisman
Belirlenen eşyaya sabit bir amortisman oranı uygulanması ya da “Tutar/Varlığın ekonomik ömrü” formülü ile hesaplanmasından dolayı eşit tutarlı amortisman olarak da bilinmektedir.

2) Fevkalade Amortisman
Sel, deprem, yangın, fırtına vb. doğal afetlerin yaşandığı ekstrem koşullarda kaybedilen varlıklara uygulanır. Bu tarz durumlarda varlıkların belirli bir kısmı amortize edilebilmektedir.

3) Azalmakta Olan Bakiyeler Yöntemi
Azalan bakiyeler yönteminde varlıklar, normal amortisman yöntemine oranla 2 kat daha hızlı giderleşir. Gider hesaplamaları, her sene için devreden net hesap defter değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

2021 Yılı Amortisman Sınırı Nedir?

2021 yılı için Vergi Usulü Kanunu’nun (VUK) 490. Genel Tebliği kapsamında belirlenmiş amortisman alt sınırı 1.500 TL’dir.

Amortisman Ayırma Koşulları Nelerdir?

Bir iktisadi varlığa amortisman ayırabilmek için gereken bazı şartlar vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Hesabı yapılacak eşyanın o işletmede 1 yıldan fazla süredir kullanılmakta olması,
  • Eşyanın; yıpranma, deforme olma, zamanla değer kaybetme gibi olayları yaşaması,
  • Değerlemenin yapıldığı tarihte eşyanın, envantere dahil ve hâla kullanılabilir durumda olması,
  • Finansal değerinin, 2021 yılı için belirlenmiş amortisman alt sınırı olan 1.500 TL’yi geçmesi gerekmektedir.

Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Hesaplama, belirlenen türdeki amortismana göre değişim göstermektedir. Aynı varlığın, farklı amortisman türüne göre hesaplanmasının sonuçları değişim göstermektedir. Örneğin; %18 KDV oranı hariç olmak üzere; net değeri 3000 TL olan bir varlığın, 5 yıllık ekonomik ömrü olduğunu varsayarak, bu varlığın hesaplamaları Normal ve Azalan Bakiyeler yöntemi ile hesaplanabilir.

1) Normal Amortisman Yöntemi: Bu yöntemde; Tutar/Varlığın ekonomik ömrü formülünü kullanarak, amortisman hesabını 3000/5= 600 olarak bulabiliriz. Ayrıca; Amortisman oranı=1/Varlığın ekonomik ömrü olduğundan, %20 amortisman oranını, ürününün net değeri üzerinden oranlayarak (3000 x %20= 600) da bulabilirsiniz.

2) Azalan Bakiyeler Yöntemi: Aynı değerler kullanılarak ilk 3 yıllık amortisman hesabı aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir:

İlk Yıl: (3000/5) x 2 = 1200 TL

İkinci Yıl: (3000 – 1200)/5 x 2= (1800/5) x 2 = 720 TL

Üçüncü Yıl: (1800 – 720)/5 x 2= (1080/5) x 2 =432 TL olarak hesaplanmaktadır.

Kaynak: figopara

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun