Anasayfa Temel Kavramlar ARZ NEDİR?

ARZ NEDİR?

by

Arz, değişik fiyat düzeylerinde üretilen,üretip satmaya hazır oldukları mal miktarını ifade eder. Sembolü, İngilizce arz anlamına gelen supply kelimesinin baş harfi “S”dir. Bir firmanın arzı ile bu arz miktarını etkileyen tüm değişkenler arasındaki ilişkiye arz fonksiyonu denir. Bir malın fiyatıyla, arz edilen miktarının arasında doğru yönlü ilişkiye arz kanunu denir.

Arz Fonksiyonu (denklemi) şu şekildedir;

Qs=a+ bP ⇒ Normal Arz Fonksiyonu

Ps=a+ bQ ⇒ Ters Arz Fonksiyonu

Eğim Formülü: Q’nun katsayısı / P’nin katsayısı

Arz eğrisini kaydıran sebepler

Vergiler; Vergilerin arması üretimin azalmasına sebep olur. Üretim azaldıkça piyasada fiyatlar yükselir. Eğri, sola yukarı yönlü hareket eder. Örneğin, yukarıdaki grafikte 20 birim malın karşılığı birim başına 8 TL’dir. Vergi konulduktan sonra eğri yukarı sola hareket eder. 20 birim malın karşılığı birim başına 10 TL’yi geçer.

Sübvansiyon; kısaca teşvik demektir. Şirketlerin teşvik alması eğriyi sağa aşağı yönde paralel kaydırır. 20 birim malın teşvik alınmadan önceki fiyatı 8 TL’dir. Teşvik alındıktan sonra 6 TL’nin altına düşer.

Teknolojinin değişmesi; üretim maliyetlerini azaltıp; verimliliği artırdığı için eğri sağa aşağı yöne paralel kayar.

Beklentiler; olumlu beklentiler söz konusu ise üreticiler arzlarını artırır. Eğri, olumlu beklentiler durumunda sağa aşağı yönlü hareket eder.

Hava koşulları; olumsuz hava koşulları üretimi azaltır. Bu da piyasada ürünün kıtlaşması anlamına gelir. Bu durumda eğri sola yukarı hareket eder.

Diğer mal fiyatlarının değişmesi; İkame malın fiyatı artarsa üretici kendi malının arzını artırır. Eğri, sağa aşağı hareket eder. Tamamlayıcı malın fiyatının artması durumunda üretici kendi malının üretimini azaltır. Eğri sola yukarı hareket eder.

Firma sayısının artması; firma sayısının artması üretimi artırır. Eğri sağa aşağı yönde hareket eder.

Girdi fiyatlarının değişmesi; maliyetlerin artması üretimi azaltır. Eğri sağa yukarı hareket eder.

Kaynak: ekonomihukuk.com

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun