Anasayfa Etkinlik İKAM 6. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Başlıyor!

İKAM 6. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Başlıyor!

by

İKAM İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin gerçekleştirdiği İslam İktisadı Temel Eğitim Programı (TEP) için kayıtlar başladı. Her yıl farklı şehirlerde gerçekleştirilen  İslam İktisadı Temel Eğitim Programı bu yıl BİLHİKEM – Bilim ve Hikmet Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle Van’da gerçekleştirilecek.

Program, katılımcılarını 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde  Van İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda ağırlayacak.

Bu program İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan araştırmacı adayları için bir giriş eğitimi olarak düzenlenmektedir. İslam iktisadı kavramı özellikle son dönemlerin revaçta olan kavramlarından biridir. Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarında bu alanlarda eğitim vermeleri, ana bilim dalları açmaları, henüz sayısı az olsa da lisans bölümlerinin açılması, sempozyum, çalıştay, panel ve söyleşilerin düzenlenmesi mevcut durumun somut birer göstergeleridir. Bununla beraber İslam iktisadının sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilmesi için iyi bir şekilde anlaşılması ve doğru politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda programımız 2 gün sürecek şeklide planlanmış, İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan araştırmacı adayları için bir giriş programı niteliğindedir.

Programın amacı İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için bu kavramı her boyutuyla anlaşılır kılmaktır. Bu program sonrasında ilgili alanda çalışmaya başlamadan önce araştırmacının zihninde İslam iktisadı kavramı, günümüze kadar süregelen serüveni, temel ilkeleri ve uygulanabilir bir sistemin bileşenleri, ilgili alanın sektörde karşılığı olan katılım bankacılığı genel hatlarıyla inşa edilmiş olacaktır. Ayrıca bu alanda çalışmaya aday olan araştırmacıların, izlenecek metodolojiyi anlamaları, İslam iktisadının fıkhi temellerini kavramaları ve güncel iktisadi meseleler karşısında İslam iktisadının bulunduğu yere ve sunduğu çözüm önerilerine vakıf olmaları amaçlanmaktadır.

VAN İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Program Akışı: 

1.Gün – 23 Ekim 2021

Açılış Konuşmaları (09.30-10.00)

• Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdurrahman Candan

• İKAM Direktörü Sercan Karadoğan

Ders Oturumları

10.30-12.30  İslam İktisadının Tarihsel Gelişimi, Faruk Bal

 12.30-13.30 Yemek Mola

 13.30-15.30 İslam İktisadına Giriş, Zeyneb Hafsa Orhan

 16.00-18.00 İslam İktisadının Güncel Meseleleri, Melih Turan

2.Gün – 24 Ekim 2021

09.30 – 11.30 İslam iktisadında Para ve Mali Konular, Cem Korkut

12.00 – 14.00 İslam İktisadında Kurumlar ve Sistemler, Sercan Karadoğan

Başvuru için tıklayınız

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun