Anasayfa Rapor İKAM & İSEFAM İslami Sosyal Finans Raporu 4 Yayımlandı!

İKAM & İSEFAM İslami Sosyal Finans Raporu 4 Yayımlandı!

by

İslami Sosyal Finans Raporlarının 4.’sü, İKAM araştırma raporlarının ise 19.’su olan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Perspektifinden Tasarruf Bankaları ve Türkiye’deki Tasarruf Finansman Şirketleri” raporu yayımlandı. Rapor İSEFAM Doktora Bursiyeri Saime Kavakçı tarafından kaleme alındı. Saime Kavakcı, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden (Açıköğretim) mezun oldu. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini, Prof. Dr. Mehmet Saraç danışmanlığında yazdığı “İslami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk” isimli tez ile tamamladı. 2017 yılında, YÖK 100/2000 doktora bursunu kazanarak Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı doktora programına kaydoldu. Halihazırda Prof. Dr. Şakir Görmüş danışmanlığında “Dünya’da Tasarruf Bankacılığı Uygulamaları ve Türkiye için Model Önerisi” isimli doktora tez çalışmasına devam etmektedir.

Raporda, Dünyada birçok örneği olan Tasarruf bankaları ve Türkiye’deki Tasarruf Finansman Şirketleri gerçekleştirdikleri KSS uygulama ve projeleri açısından ele alınmaktadır. Tasarruf bankalarına ilişkin araştırma, Dünya Tasarruf ve Bireysel Bankacılık Enstitüsü ve Avrupa Tasarruf ve Bireysel Bankacılık Grubu (WSBI-ESBG) tarafından hazırlanan “KSS ve sürdürülebilir kalkınma” veri tabanından yararlanılarak yürütülmüştür. Tasarruf Finansman Şirketlerine yönelik araştırma ise şirketlere ait internet siteleri üzerinde yapılan içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular neticesinde Tasarruf Finansman Şirketleri’ne yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı, işletmelerin kâr odaklı yapılardan paydaş sorumluluğunu önemseyen ve hedefleyen yapılara evirilmesine ön ayak olmuştur. Günümüzde birçok işletme gibi finans kurumları da kurumsal sosyal sorumluluk kavramına gereken önemi vermektedir.

Başta Avrupa’da olmak üzere Dünyada yaygın finans kurumları olan Tasarruf bankaları, kuruluşları itibariyle bir sosyal finans kurumudur. Tasarruf bankalarının Türkiye’de bir örneği bulunmamakla birlikte literatürde daha çok Tasarruf Finansman Şirketleri’ne ve işleyişine atıfta bulunulmaktadır.

RAPORA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun