Anasayfa KitapKitap-Tanıtım İnsan Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları

İnsan Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları

by

İnsan Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları Faruk Taşçı’nın editörlüğüyle İktisat Yayınları’ndan çıktı. Eser, İktisat Yayınları’nın  iktisadi düşünce ile ilgili tarihsel ve güncel eserlere, iktisat düşüncesinin geniş ilgi alanında dinler, medeniyetler, isimler, ekoller, kuramlar ile ilgili detaylı incelemeler ve karşılaştırmalı çalışmalara yer verilen “İktisat Düşüncesi” dizisi kapsamında yayımlandı. Kitabın yayım tarihi Şubat 2021’dir.

Eser Hakkında

Bu kitap, ülkesi için vermiş olduğu sayısız eser ve yetiştirdiği öğrencilerle âdeta bir ekol yaratmış, “hocaların hocası” olarak bilinen merhum Sabahattin Zaim Hoca ile ilgili olarak başta asistanlığını yapmış olan Doç. Dr. Faruk Taşçı olmak üzere çeşitli akademisyenler tarafından kaleme alınmış çalışmalardan oluşmaktadır.

Yine asistanlığını yapmış olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın ifade ettiği üzere Hoca, pergelin sabit ayağı olarak “Çalışma Ekonomisi” alanında Türkiye’de öncülük etmiş, pergelin hareketli ayağı olarak “İslam İktisadı” alanında yoğun çaba sarf etmiştir. Sabahattin Zaim, sadece rehber niteliğinde akademik metinler ortaya koymakla kalmamış, bizzat ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hayatta İslam iktisadının uygulayıcılarını yetiştirmek için de uğraşmıştır.

Sabahattin Zaim hakkında birçok eser kalem alınmıştır. Bu eserler, Hoca’nın çeşitli yönlerini ele alan bir hüviyete sahiptir. Bu bakımdan eksik kalan ve bu kitabın bir nebze gidermeye çalıştığı nokta, Hoca’nın fikirleri ile ilgili akademik metinlerin eksikliğiydi. Elinizdeki kitap, bu noktada devreye girmektedir, zira Zaim’in görüşleri üzerine kaleme alınan metinlerden oluşmaktadır ve bu, Türkiye için ilktir. Başka bir ifadeyle, daha önceleri Zaim hakkında yazılanlar daha çok hatıraları paylaşma bağlamında iken bu kitap ile Zaim’in fikirleri ortaya konmaktadır ve müzakere edilmektedir.

Faruk Taşçı Kimdir?

1982 yılında Rize-Pazar’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde (2005), yüksek lisansını (2007) ve doktorasını (2011) İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde bitirdi. Aynı bölümde Aralık 2006–Mayıs 2012 arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015’ten bu yana doçent olan Taşçı’nın Sosyal Politikalarda Can Simidi: Sosyal Yardım (Nobel Yayınları, 2010), Sosyal Politika Ahlâkı (2. bs., Kaknüs Yayınları, 2017), Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm: Zihniyet, Aktörler ve Uygulamalar (SETA Yayınları, 2017), Sosyal Politikada Dezavantajlı Gruplar: Tarih, Yaklaşım ve Uygulama (Kaknüs Yayınları, 2018), Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği (Ortak Yayın, Esenler Belediyesi, 2020) ve Sosyal Refah: Bütüncül Bir Perspektif (İktisat Yayınları, 2020) adlı telif kitapları yanında Türkiye’de Sosyal Politika Aktörleri: Zemin ve Uygulama (Nobel Yayınları, 2017), Sabahaddin Zaim ile İktisat, Toplum ve Siyaset (İktisat Yayınları, 2019) ve İnsan, Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları (İktisat Yayınları, 2020) adlı editör kitapları ile Devletin Ekonomideki Rolü: İslamî Bir Bakış Açısı (M.N. Sıddıkî, İktisat Yayınları, 2018) adlı çeviri kitabı bulunmaktadır. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi’nin de editörlüğünü (2018-2019) yürütmüş olan Taşçı’nın sosyal politika alanında birçok ürünü bulunmaktadır ve İslam’da ekonomi ve şehir gibi konular ile de ilgilenmektedir.

Eseri Satın Almak İçin Tıklayın

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun