Anasayfa Gündem Pandemi ve Ekonomik Kriz: Acil Eylem İçin Küresel Bir Gündem

Pandemi ve Ekonomik Kriz: Acil Eylem İçin Küresel Bir Gündem

by

Dünya, şu an modern zamanlarda benzeri görülmemiş ekonomik sonuçlara sahip olan pandemiyle karşı karşıya kaldı. Bu durumun etkileri ülkeler arasında farklı oldu, bazı ülkeler diğerlerine göre daha fazla etkilendi ve bazı bireyler, aileler özellikle düşük gelire sahip olanlar yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 131 milyon insan daha da yoksullaştı. Aşıların kullanıma sunulmasıyla birlikte, tünelin sonunda ışığı görmüş olsak da pandemiyle savaşımız henüz bitmedi. Pandemi her yerde kontrol altına alınana kadar dünya pandemiden çıkmayacak. Virüs, seyrini sürdürdüğü yerde ortaya çıkması muhtemel yeni mutasyonlar nedeniyle tüm dünya için endişe kaynağıdır. Yani, Dünyanın en azından büyük bir kısmı refah yolunda olana kadar dünya sağlam bir ekonomik iyileşmeye sahip olmayacak.

INET (Institute for New Economic Thinking)’in hazırladığı raporda, pandemiyi kontrol altına almak, hızlı ve sağlam bir iyileşme gerçekleşmesi için derhal yapılması gereken eylemlere odaklanmaktadır. Bununla birlikte bu rapor, gelişmiş ülkelerin sahip olduğu ekonomik özgürlüğüne sahip olmayan, görece daha şanssız sayılan ülkelere odaklanmaktadır.Rapor Uluslararası toplumun gelişmekte olan ülkelerde ve pazarlarda olanlara yardım etmek için ne yapması gerektiğine dikkat ederek, bu konulara küresel bir bakış açısı getiriyor.

Raporun I. bölümünde aşılara ve diğer ilaçlara dünya çapında erişime odaklanılmaktadır. Aşıda gözetilen ticari oyunları ve aşıda patent meselesini eleştirmektedir. Bununla birlikte gelişmiş ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, ekonomilerini yeniden canlandırmak ve pandemi krizinden kötü etkilenen savunmasız, özellikle düşük gelirli bireyleri korumak için güçlü önlemler almıştır. Gelişmekte olan ülkelerin çoğu, pandeminin getirdiği ek maliyetleri karşılayamadıkları için mevcut programlara devam etmek için fon almak için mücadele ediyor.

Raporun II. bölümünde, mali olarak gelişmiş ülkelerin diğer ülkelere yardım etmesi ve uluslararası toplumun, gelişmekte olan ülkelere ve pazarlara daha fazla mali alan sağlamak için harekete geçmesi gerektiğini savunuyor.

Raporun son bölümünde ise, borç sorununun ele alınmasının aciliyetini tartışmaktadır. Gelişmekte olan ülkelere daha fazla mali alan sağlamanın bir yolu, borç hizmetinde kapsamlı bir durgunluktur. Ancak pandeminin bir yıldan fazla sürdüğü göz önüne alındığında, bazı ülkelerde daha fazlasına ihtiyaç var: borcun kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Raporda, bu kadar kapsamlı bir borç yeniden yapılandırılmasını kolaylaştırmak için alınabilecek belirli eylemler açıklanmaktadır.

Raporda vurgulanan üç konunun ele alınmasında gerçek bir aciliyet var. Komisyon, burada tartışılan alanların her birinde daha derin reformlara ihtiyaç duyulduğuna inanıyor. Başlangıç olarak hayat kurtaran ilaçların herkes için erişilebilir olmasını sağlamak; genel makro istikrarı sürdürmek için makroekonomik koordinasyonun daha iyi sağlandığı ve borç krizlerini çözmek için daha iyi bir sisteme ihtiyacımız var.

Nihai olarak rapor, iklim değişikliğinin nasıl ele alınacağı ve 21.yüzyılda kalkınmanın nasıl daha iyi teşvik edileceği de dahil olmak üzere uluslararası toplumun karşılaştığı bu ve diğer kritik konuların ele alınması gerektiğine dikkat çekmiştir. Siyasi liderler, herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmadığını ve yoksul bölgelerde iyileşme olmadan sağlıklı bir dünya ekonomisinin mümkün olmadığını kabul ederse, tüm bunlar hızlı bir şekilde yapılabilecektir.

 Kaynak: https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/INET-Commission-Interim-Report.pdf

 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun