Anasayfa Analiz Sosyal Sermaye

Sosyal Sermaye

by
Edoardo Campanella

Sosyal sermayenin rolü, karşılıklı güven ve dayanışmaya sahip ülkeler ve topluluklarda en çok Pandemi sırasında belirginleşti. Çalışma düzenlemelerindeki kriz dönemlerinden kalma değişikliklerin birçoğu muhtemelen devam edeceğinden sosyal bağlantılar gelecekteki büyümenin anahtarı olacaktır.

 COVID-19 pandemisi fiziksel ve beşerî sermayeye zarar verdi. Firmalar yatırım projelerini erteledi veya iptal etti. İşten çıkarılan işçilerin durumları kötüleşti. Bununla birlikte, kriz çoğu zaman gözden kaçan sosyal sermaye değişkenini artırdı ve önemli bir ekonomik büyüme kaynağı olarak rolünü artırdı. Başka bir deyişle, sosyal sermaye toplulukları ve ulusları bir arada tutar. Doğru koşullar altında, tekrarlanan ve karşılıklı olarak yararlı sosyal etkileşimler daha hızlı ekonomik büyümeye, daha güçlü sağlık sistemlerine ve daha fazla istikrarın sağlanmasına neden olur. Pandemi durumunda, sosyal sermaye, aşılar ve etkili tıbbi tedaviler henüz mevcut olmadığında virüse karşı ilk savunma hattını sağlamıştır. Burada, bulaşmayı önlemek için adımlar atan bireyler kamu yararı sağlamıştır. Virüse maruz kalmayı azaltmayı amaçlayan her bilinçli eylem, toplumun geri kalanı için enfeksiyon olasılığını azalttı. Daha büyük bir gruba bağlanma duygusu, insanları temkinli davranışların yüksek bireysel maliyetlerine tahammül etmeye teşvik eder.

Bir akademik araştırma grubu, daha çok gelişmiş sivil kültürlere sahip yerlerde kendiliğinden sosyal mesafenin daha kolay bir biçimde sağlandığını göstermiştir. Örneğin, bir Avrupa kros karşılaştırması, “sosyal sermayedeki bir standart sapma artışının, mart ayının ortasından haziran ayının sonuna kadar [2020] biriken kişi başına %14 ila %40 daha az COVID-19 vakasına ve %7 ila %16 arasında daha az aşırı ölüme yol açtığını ” açıkladılar. Dahası, yüksek sosyal sermayeye sahip yerler, insanların izole edildiği yerlerden ekonomik olarak daha canlı olma eğilimindedir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Pandeminin ilk aşamalarında, virüs Paris, New York, Londra ve Milano gibi yoğun nüfuslu şehirlerde daha hızlı yayıldı, çünkü kimse ne olacağını anlamadı. Ancak davranış değişikliklerine duyulan ihtiyaç belirginleştiğinde, daha sivil bölgelerdeki sakinler, resmi kısıtlamalar getirilmeden önce bile sosyal uzaklaşma önlemlerini benimsediler ve sonraki devlet direktiflerine daha duyarlı davrandılar.

   Sosyal sermaye, aylarca süren kilitlenmeler ve uzaktan çalışma yoluyla ekonomileri güçlendirmede de önemli bir rol oynamıştır. Dijital teknolojiler insanların bağlantıda kalmasına yardımcı olurken, bu bağlantıları canlı tutan sosyal sermayeydi. Evden çalışan çalışanlar üretken kaldılar çünkü meslektaşlarıyla karşılıklı güven, ortak kimlik ve ortak amaç duygusu oluşturdular. Ve bu temelde, birçoğu tamamen yeni (online) çalışma ilişkileri geliştirebildi. Çoğu durumda, şirketler Pandemi sırasında sosyal sermayelerini genişletmeye başladılar. İşçilerini doğrudan kontrol etme motivasyonlarını kısmen kaybettikten sonra, onları güçlendirmeye başladılar. Zamanlarını ve yaşamlarını iş dışında yönetmek için daha fazla esneklikle, birçok çalışan daha fazla sorumluluk alabilir ve daha yüksek kaliteli iş sağlayabilir. Boston Consulting Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların %75’i Pandemi kısıtlamalara rağmen üretkenliklerini korudu veya artırdı.

Normal şartlar altında, bağlantılarımız ve ilişkilerimiz zamanla gelişir. Bununla birlikte, sosyal ağları yeniden etkinleştirmek ve yeniden açmak için uygun önlemler alınmadan, aylar süren kilitlenmeler ve kısıtlamalar bazı ilişkiler bitebilir veya grup ayrımcılığına neden olabilir. Putnam’ın “sosyal sermayeyi birbirine bağlamak” dediği şey sayesinde, insanlar belirli bir gruba o kadar bağlı olabilirler ki, klancılığa (gruba başkasını dahil etmeme) veya kabileciliğe yenik düşebilirler. Doğrusu, popülizm ve milliyetçilik sosyal sermayenin dejenere biçimleridir ve Pandemi sırasında bazı yerlerde yeniden dirilmişlerdir.

Kaynak: Project Syndicate

 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun