Anasayfa Araştırma Konut Politikaları ile Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Şehirler İnşa Etmek

Konut Politikaları ile Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Şehirler İnşa Etmek

by

Konut, tüm vatandaşların refahını etkileyen ve barınma ihtiyacını karşılayan temel ihtiyaçtır. Yeterli ve uygun fiyatlı konut sağlamak ulusal politika hedefinin özüdür. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve yeni kentsel gündem uluslararası çerçevede 2030 yılına kadar ön plana çıkarılmıştır. 

 Şehirler, küresel kentleşme eğilimi nedeniyle konut için özellikle güçlü bir taleple karşı karşıyadır. Kentleşmiş bölgeler zaten dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor ve 2050 yılına kadar ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu kentleşmiş şehirler konut talebini karşılamakta zorlanıyor. Bu durumda dünya çapında, artan ev ve kira fiyatlarına yol açıyor. Şu anda, her üç düşük gelirli kiracı, gelirlerinin %40’ından fazlasını sadece kira maliyetine harcıyor. Bununla birlikte fiziksel olarak kentsel alan nüfustan daha hızlı büyüyor: genel yerleşim alanı dünya çapında son 40 yılda 2,5 kat artarken, nüfus %1,8 arttı. Bu yayılma, kentteki merkezden uzak çevredeki daha düşük arazi fiyatlarından kaynaklanmaktadır, ancak bu, şehirde yaşayan sakinlerin daha fazla maddi ve manevi masrafla daha uzun mesafeler kat etmelerini gerektiriyor. Kentsel yayılmanın , verimliliğin azalmasından büyümeye kadar birçok sosyal, ekonomik ve çevresel etkiye sahiptir. Örneğin verimli tarım arazilerinin barınma ihtiyacının karşılanması için kent merkezine katılması gibi. 

 Çoğu konut politikası yerel düzeyde uygulansa da, ulusal hükümetler için konut piyasalarının şekillenmesinde, sürdürülebilir kentsel altyapının finansmanında, vatandaşların kira veya satın alma kararlarını etkileyen veya teşvik eden düzenlemelerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, hükümetler birbiriyle ters düşebilecek iki acil ihtiyaç olan şehirlerdeki yeterli, uygun fiyatlı ve çevreci konut ihtiyacını karşılamalıdır. Ancak hazırlanan konut projelerinde uygun fiyatlı ele almak için kentin mekansal formu olumsuz etkileniyor. Hükümetler bunun yerine uygun fiyatlı ve kentsel araziyi verimli kullanarak bu problemi çözmelidir. Aynı anda hem sürdürülebilir, çevreci şehirleri teşvik ederken hem de yeterli ve uygun fiyatlı konut sağlanması yönünde adımlar atmalıdır. Bu iddialı ama temel bir politika hedefi, insanlara iş, hizmet, olanaklara erişim daha temiz bir hava ve yaşanabilir bir şehir sağlamaktır. Kapsamlı vizyonlar belirleme kapasiteleri ile bu amaca ulaşmada önemli bir role sahip olan hükümetlerin bu konuda yapabileceği politikalardan bir kısmı;

Yüksek yoğunluklu konut geliştirme yoluyla daha verimli arazi kullanımını teşvik etmek için emlak vergileri gözden geçirilmeli.

Şeffaflığı artırmak ve her iki tarafın da kiracı ve ev sahibinin yasal başvuruya eşit erişime sahip olmasını sağlamak için açık anlaşılır sözleşmeler oluşturulmalı.

Farklı Bakanlıkları ve hükümetin belirli çevresindekileri ortak bir eylemde buluşturan kentsel politikalar oluşturulmalı.

 

Kaynak: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/housing-wealth-accumulation-and-wealth-distribution-evidence-and-stylized-facts_86954c10-en

 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz