Anasayfa Haber İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Araştırma Görevlisi Alım İlanı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Araştırma Görevlisi Alım İlanı

by

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi Alınacaktır.

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi : 02 Şubat 2021

Son Başvuru Tarihi : 16 Şubat 2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 19 Şubat 2021

Giriş Sınavı Tarihi : 23 Şubat 2021

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 26 Şubat 2021

İstenen belgelere http://www.izu.edu.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

– İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.

Başvuru Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL 734/2/1-1

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun