Anasayfa Haber Katılım Sigortacılığında “Pencere” Usulü Çalışma 31 Aralık 2021’de Bitiyor

Katılım Sigortacılığında “Pencere” Usulü Çalışma 31 Aralık 2021’de Bitiyor

by

Pencere (normal sigorta şirketi içinde katılım esaslı ürünler satılması) usulüyle katılım sigortası satan şirketlerinin bu alandaki faaliyet süresi 31 Aralık 2021’de sona erecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin 19 Aralık 2020 tarihli sayısında yayımlandı. Yönetmeliğin 15 Maddesi’nde 20/9/2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Yeni yönetmeliğin geçiş hükümlerinde, Geçici Madde 1’de pencere usulüyle faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin faaliyet süresi 31 Aralık 2021’de sona erecek. Bu tarihten itibaren, sahip olunan portföy, sigortalıların onayı dahilinde katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan diğer sigorta şirketlerine devredilecek. İlgili sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla söz konusu devir, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine tâbi olacak.

Anılan şirketler de müstakil katılım uyum birimi kurabilecek veya söz konusu birimin faaliyetlerinden sorumlu yeterli sayıda personel görevlendirebilecek, danışma komitesi fonksiyonunu dışarıdan hizmet alımıyla gerçekleştirebilecek. Yönetmeliğin pencere usulüyle faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin faaliyet süresine ilişkin hükmü bugünden itibaren, diğerleri ise altı ay sonra yürürlükte olacak.

Hali hazırda Türkiye’de pencere usulüyle çalışan altı sigorta şirketi bulunuyor. Bunlar arasında Türkiye Sigorta, Groupama Sigorta, Doğa Sigorta, Unico Sigorta ve HDİ  Sigorta bulunuyor.

Kaynak: Sigorta Dünyası 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun