Bununla birlikte çözüm basitlik aramak değil, doğayı, insanları, siyaseti;  felsefe, sanat, , antropoloji ve tarih ile ele alarak bir tür bu sosyal karmaşıklığı kucaklamaktır. Çünkü ileriye giden yol, geçmişin basit bir izdüşümü olamaz. Bundan daha fazlasıdır.