Anasayfa Tartışma 2,9 Milyar İnsan Covid-19 Virüsüne Karşı Savunmasız

2,9 Milyar İnsan Covid-19 Virüsüne Karşı Savunmasız

by

Yeni Oxfam Araştırması, dünya nüfusunun üçte birinden fazlasının COVİD-19 salgınıyla birlikte gelen ekonomik zorluklarla başa çıkma noktasında herhangi bir kamu yardımı almadığını gösteriyor.  Oxfam ve Development Pathways tarafından yapılan araştırma, 2 milyardan fazla insanın ihtiyaç duyduğu zamanlarda hükümetlerden herhangi bir destek alamadığını göstermektedir. 2020 yılının sonuna doğru, COVİD-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik yıkımın düzelmeye başladığına dair herhangi bir durum söz konusu değil. Yüz milyonlarca insan işini kaybetti ve bunun üzerine hayatlarını devam ettirebilmek için daha fazla borç altına girdi. Eğer acil eylem planı için harekete geçilmezse küresel yoksulluk ve eşitsizlik önemli ölçüde derinleşecektir.

Development Pathways ve Oxfam ’ın birlikte hazırladığı ‘Fırtınadan Sığınak’ raporu ile 126 düşük ve orta gelirli ülke için engellilik, işsizlik, çocuk ve yaşlı yardımları gibi insanların ihtiyaçlarını karşılama noktasında hükümet yardım programlarını değerlendirildi.

Rapor, düşük ve orta gelirli ülkelerde işsizlere, yaşlılara, çocuklara ve ailelere sağlanan sosyal yardım desteğinin hiçbirinin temel ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmadığını göstermektedir. Pandemi sürecinin başında ülkelerin vatandaşlarına sağladığı devlet desteğinin %41’i yalnızca bir kereliğe mahsus bir ödemeydi. Pandemi sürecinin hala sona ermemiş olmasına rağmen hemen hemen tüm ülkeler bu desteği durdurdu. Çoğu ülke COVİD-19 ekonomik krizi için tamamen hazırlıksız kaldı. Bununla birlikte, Güney Afrika ve Bolivya gibi ülkeler, sosyal güvenlik gibi yardımlar için evrensel bir yaklaşımın uygun olduğunu ve eşitsizliğin azaltılması ve en çok ihtiyacı olanların korunması üzerinde derin bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

 Genel olarak, dünya COVİD-19 salgını ile başa çıkmak için bu yıl ekstra olarak 11,7 trilyon dolar harcadı. Bunun 9,8 trilyon doları (%83’ü) sadece 36 zengin ülke için kullanıldı buna karşı 42 milyar dolar (%0,4’ü) 59 düşük gelirli ülke için harcandı. Özellikle sosyal güvenlik programlarına harcanan ek para için, 28 zengin ülke kişi başına 695 dolar harcadı. Buna karşılık, düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkeler kişi başına 28 ile 4 dolar arasında harcadı. COVİD-19 virüsünün getirdiği negatif etkiler dünya için aynı fakat buna karşılık mücadele için tüm dünya birleşemiyor.

Oxfam İcra Direktörü Gabriela Bucher : “Salgın, 2020 yılı boyunca sosyal güvence desteğiyle bir milyardan fazla insana ulaşan övgüye değer küresel bir mücadeleyi teşvik etti ancak bugün itibariyle bundan çok daha fazla insan tamamen geride bırakıldı. Böyle olması gerekmez.” İnsanlara yardım etmek için daha iyi sosyal güvence kurumlarına duyulan ihtiyaç fazlasıyla yüksek. Yarım milyar insan şu anda işsiz ya da çalışamıyor ve bu durumdan erkeklerden iki kat daha fazla kadınlar etkileniyor. En çok, düşük gelirli ülkelerdeki işçiler çalışma saatlerinin %23’ünü kaybederek büyük zarar gördüler. İnsanlar borç batağında, beslenme noktasında yetersiz ve bir çok öğrenci uzaktan eğitim için yeterli bütçeyi bulamıyor. İnsanlar bu zor dönemleri atlatabilmek için mal varlıklarını satıyor. Küresel yoksulluk ve açlık artıyor.

Kaynak: https://www.oxfam.org/en/press-releases/27-billion-people-have-had-no-social-protection-cope-covid-19-economic-crisis

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz