Anasayfa Haber İnsan & Toplum “Sosyoekonomik Eşitsizlikler” Özel Sayısı

İnsan & Toplum “Sosyoekonomik Eşitsizlikler” Özel Sayısı

by

Dünyanın en büyük ve yaygın problemi ve çağımızın tüm teknik ve teknolojik imkanlarına rağmen toplumların birçok yönüyle muzdarip olduğu mesele sosyoekonomik eşitsizliktir. Küresel düzeyde ülkeler, toplumlar ve bireyler arasındaki eşitsizlik uçurumunun artması ve birçok sosyal soruna kaynaklık etmesi dolayısıyla eşitsizlik ciddiye alınması gereken bir gerçek olarak ortaya çıktı.

Sosyoekonomik eşitliksizlik birçok yönüyle ve başka birçok toplumsal soruna kaynaklık etmesiyle toplum yapısını ve toplumsallık duygusunu tahrip etti. Bu kapsamda bireyleri ve grupları birbirlerine karşı ayrıştıran yıkıcı bir günümüz gerçeğidir. Bu yıkıcı güç birçok ülkeyi ve toplumu içine alarak küresel düzeyde bir etki alanına sahip oldu.

Diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye için sosyoekonomik eşitsizlik yükselme trendi içerisinde olmasına rağmen gerekli ilgiye sahip olamadı. Sosyoekonomik eşitsizliğin mahiyeti ve tezahürlerine dair araştırma ve tartışma yeterli düzeye henüz ulaşamadı

Bu ihtiyaç ve eksiklik doğrultusunda başlangıcından bu yana kayda değer sayıda nitelikli akademik çalışmalar yayımlayan İnsan & Toplum büyük bir çabanın ve emeğin ürünü olarak 10. Yıl özel sayısını sosyoekonomik eşitsizlik konusuna ayırdı.

Bu özel sayının temelini 2-3 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı’nın (TYAP) “Eşitsizlik” konulu atölyesi oluşturuyor. Sayı atölyede sunulan bildiriler ve yazı çağrılarına karşılık veren bir çok uzman kişinin katkılarıyla oluşturuldu. Bunun sonucunda, İnsan & Toplum 10. cilt 4. sayısında sosyoekonomik eşitsizlik başlığında 17 yeni makale, 1 editöre   mektup, 1 vaka analizi ve 9 kitap değerlendirmesi yayımlandı.

Sosyoekonomik eşitsizlik konusunda kapsamlı ve yoğun bir emek ile ortaya konulan bu özel sayı sosyoekonomik eşitsizliklerle ilgilenen genel okura, araştırmacılara ve akademisyenlere başvuru kaynağı olacak düzeydedir.

 

İnsan & Toplum Dergisi 10. Yılına özel olarak seçilen “Sosyoekonomik Eşitsizler” başlıklı sayı kapsamında İLEMTV’de 19 Aralık 2020 tarihinde saat 17.00-20.30 arasında “Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal Eşitsizlikler” konulu iki oturumdan oluşan bir program düzenlenecektir.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz