Anasayfa Haber “İslam İktisadının Kurumları” Atölye Sonuç Bildirisi Yayımlandı

“İslam İktisadının Kurumları” Atölye Sonuç Bildirisi Yayımlandı

by

İslam İktisadı ve Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlaki Derneği (İGİAD) işbirliği, Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) desteği ve Albaraka Türk Katılım Bankası sponsorluğunda 8. İslam İktisadı Atölyesi’ni 16-18 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Bu yılki atölyenin teması “İslam İktisadının Kurumları” idi. Düzenlenen 6 oturumda tema etrafında birçok görüş tartışıldı.

Açılış oturumu ve devam eden 2 gün içerisinde 6 oturumda sunulan bildiriler neticesinde atölye çıktıları maddeler halinde düzenlendi. Buna göre:

  • İslam iktisadının hem teoride hem pratikte yerleşik hale gelebilmesi için fiziksel kurumlar kadar ve hatta onlardan da önce kurumsal çerçevenin ve bunu oluşturan özelliklerin, sac ayaklarının öne çıkarılması önem arz etmektedir.
  • Söz konusu sac ayaklarının belirlenmesinde kişisel çalışmalar kadar ortak bir paydada buluşulması da elzemdir.
  • Çeşitli sebeplerle bugün İslam iktisadı alanının en baskın ve en görünür kurumu finansal kurumlar iken bunun yanında diğer kurumların teorik ve pratik gelişiminin de bir o kadar önemli olduğu unutulmamalıdır. Zira Müslüman toplumların büyük bir çoğunluğu için günlük geçimini sağlamak, borçluluk, adil gelir dağılımı ve sosyal hizmetlere ulaşım gibi hususlar oldukça önem arz etmektedir. Bu ihtiyaçların hepsinin karşılanmasını İslami finans kurumlarından beklemek, hem teorik hem teknik açıdan çok makul görünmemektedir.
  • Bu bağlamda İslam iktisadı açısından üzerinden durulabilecek bazı kurumlar şunlardır; İslami sosyal bankalar, İslami mikro finans kurumları, karz-ı hasen kurumu ve fon kaynağına erişimle fon dağıtımında daha fazla fırsat eşitliği sağlayabileceği düşünülen finansal teknolojilerle işbirliğine dayalı kurumlar.
  • Tüm bu bahsi geçen kurumların teorik ve pratik gelişim sürecinde yalnızca eldeki mevcut veriler ve yapılardan değil, geçmişin tecrübelerinden (vakıf tecrübesi gibi) de yararlanılabileceği unutulmamalıdır.

Sonuç bildiri metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz