Anasayfa Araştırma Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansının Ekonomi-Politik Açıdan İncelenmesi: Geçmiş, Bugün ve Gelecek

Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansının Ekonomi-Politik Açıdan İncelenmesi: Geçmiş, Bugün ve Gelecek

by

Kökenleri Osmanlı’nın son dönemindeki modernleşme tartışmalarında İslam’ın rolüne dair öne sürülenlere değin uzatılabilecek olan Türkiye’deki İslam iktisadına yönelik hareketlilik özellikle 1960’lardaki çeviri hareketiyle hızlanıp 80’lerde ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Uzun denebilecek bir süre zarfında Türkiye’nin gündemini çeşitli açılardan giderek daha fazla meşgul eden bu konuya dair detaylı, derinlemesine ve sistemli bir inceleme ihtiyacı hissedildiğinden bu çalışma kaleme alınmıştır. Temel teorik çerçevenin ekonomi-politik üzerine oturtulduğu bu çalışmada özelde Gramsci, Foucault ve neo-liberalizm yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Bu yaklaşımların tercih edilmesinin temel sebebi, günümüzdeki hâliyle devlet-piyasa ve sivil toplum arasındaki dinamik ilişkilerin daha rahat bir şekilde takip edilebilmesidir. Okuyucuyu metne hazırlamaya yönelik bir arka plan bilgisi kısmının ardından ana metindeki inceleme ve değerlendirme kısmı şu üç dönemde ayrılmıştır: 1980 öncesi dönem, 1980-2000 arası dönem ve 2000’den günümüze değin olan dönem. Bu ayrımın temel sebebi, belli başlı dönüşümleri yakalayabilmektir. Mevcut durumun politika, mevzuat, toplumsal ilişkiler ve eğitim-araştırma başlıkları altında incelenmesinin ardından son olarak genel bir değerlendirme ve ileriye yönelik projeksiyon sunmaya dair olan kısım yer almaktadır. Her kesimden ilgilisine hitap ettiğimiz bu çalışma ile umuyoruz ki Türkiye’deki bu alana dair geçmiş, bugün ve geleceğe yönelik genel bir çerçeve çizebilmiş olalım.

Raporun tamamına İKAM web sitesinden erişebilirsiniz.

Kaynak: İKAM

 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun