Anasayfa Nedir? Kimdir? MÜİSEF Nedir?

MÜİSEF Nedir?

by

17 Nisan 2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 967 nolu Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) de ekonomi ve finans alanlarında çalışmalar yaparak küresel anlamda İslam’ın öngördüğü prensip ve değerlere uygun bir ekonomik sistemin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokole uygun olarak faaliyetlerini adı geçen ofis ile koordineli yürütecek olan MÜİSEF, Türkiye’de bu alanda kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismiyle kuruluşundan itibaren iktisat, finans ve bankacılık alanlarında olduğu gibi ilahiyat alanındaki yetkinliği ile de İslam ekonomisi ve finansı çalışmaları için en uygun akademik imkan ve şartlara sahip olan üniversitemiz bu enstitünün kurulmasıyla ülkemizin en köklü akademik kurumlarından biri olma özelliğini güçlendirmiştir.

Amaçlar

MÜİSEF’in en önemli amacı İslam ekonomisi ve finansı alanında yüksek lisans ve doktora programları açarak uluslararası sahada söz sahibi olacak bilim insanları yetiştirmektir. Lisansüstü programlarını bu hedefe uygun bir şekilde Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde düzenleyecek olan enstitü, mezun edeceği öğrencilere ekonomi, finans, tarih ve İslam Hukuku alanlarındaki disiplinler arası çalışmalarla üst düzeyde İslam ekonomisi ve finansı formasyonu kazandırmayı hedeflemektedir. Buna paralel olarak lisansüstü programlardaki öğrencilerin İslam ekonomisi ve finansı alanında birer zorunluluk haline gelen İngilizce ve Arapça dillerini iyi derecede bilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

MÜİSEF, İslam ekonomisi ve finansının güncel problemlerinin tespit ve çözümlerine yönelik akademik araştırmalar yürütecek, Müslüman toplumlarda varlık bulmuş kurumlar ve tarihî tecrübeler hakkında araştırmalarda bulunacak ve bunlardan elde edilen sonuçları kamuoyuna sunacaktır. Bu çerçevede MÜİSEF, aşağıdaki hedeflere yönelik çalışmalar yapacaktır:

a) İslam ekonomisi ve finansı, İslam medeniyetinde iktisadi kurumlar, İslam iktisat tarihi, zekât ve vakıf hukuku, İslam kamu maliyesi, katılım bankacılığı ve sigortacılığı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

b) Bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretilmesi ve uygulama modellerinin geliştirilmesi

c) İslam ekonomisi ve finansına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda farkındalık, bilinç ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi, bu konularda araştırmacıların ve ilgi duyanların bilgi ve beceri kazanmalarına katkı sağlanması

d) Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile İslam ekonomisi ve finansı alanında işbirliğinin geliştirilmesi

e) Dünya çapında konvansiyonel bankacılık ve finans sistemlerine alternatif olarak geliştirilen sistemlerin incelenmesi, bunlarla ilgili araştırmalar yapılması ve yeni ürünlerin oluşturulmasına katkı sağlanması

f) Enstitünün ilgi alanına giren araştırma konularında kamu kurumlarına ve özel kurumlara danışmanlık ve bilgi desteği sağlanması.

Faaliyet Alanları

MÜİSEF, İslam ekonomisi ve finansı alanında toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmayı, iktisadî ve finansal kaynaklı toplumsal problemlere İslami prensiplerden hareket ederek çözümler üretilebilmesi için elverişli bir akademik ortam hazırlamayı hedeflemektedir. Enstitü lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yanında, başta Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olmak üzere paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası boyutlarda seminerler, toplantılar, çalıştaylar, konferanslar ve eğitimler yapacak; projeler hazırlayacak; sertifika programları düzenleyecek; konuyla ilgili eserler yayınlayacak ve ders materyalleri hazırlayıp geliştirecektir. Bu tür faaliyetler bir taraftan öğrencilerin teorik düzeyde yetişmelerini sağlarken; diğer taraftan teorik bilgilerini pratik uygulamalarla desteklemeyi hedeflemektedir.

Enstitünün öne çıkacak faaliyetlerinden birisi de ülkemizin İslamî finans merkezi olma amacını destekleyecek en önemli hususlardan biri olan Faizsiz Finans Standartlarını belirlemek olacaktır. Bu kapsamda alanında uzman akademisyenler ve iş insanları öncülüğünde iktisadi – finansal bilimler ve fıkhi birikimi dikkate alarak dünyadaki çeşitli standartlar üzerinde yapılacak çalışmalar ve karşılaştırmalı analizlerle, ülkemizde henüz somut olarak gün yüzüne çıkamamış olan faizsiz finans standartlarının hazırlanması ve bu alandaki çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kaynak: MÜİSEF

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun